dự án khoa học công nghệ là gì
2019-04-25 22:50:34 342

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 06:18:19 329

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

(PDF) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT ...
www.academia.edu /35660481/T%C3%80I_LI%E1%BB%86U_H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_CU%E1%BB%98C_THI_KHOA_H%E1%BB%8CC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_C%E1%BA%A8M_NANG_H%E1%BB%8CC_SINH
2019-04-17 06:14:11 241

Học sinh thiết kế dự án nghiên cứu, cung cấp các dữ liệu mang tính định lượng ... Thực hiện các nghiên cứu nền và tìm những tài liệu về những gì đã được ... Toán học là ngôn ngữ của khoa học và được sử dụng để giải thích những hiện ...

Các dự án, đề tài khoa học công nghệ phải có tính ứng dụng cao ...
baomoi.com /cac-du-an-de-tai-khoa-hoc-cong-nghe-phai-co-tinh-ung-dung-cao/c/22898648.epi
2019-04-21 15:16:06 83

1 Tháng Tám 2017 ... Cho ý kiến vào danh mục các đề tài khoa học, các đại biểu khẳng định xu hướng chung của khoa học công nghệ là hướng tới việc ứng dụng ...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ
imsat.vn /uploads/7.PDF
2019-04-21 15:16:06 141

1. Dự án khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Dự án KH&CN): là một loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm một số đề tài nghiên cứu khoa.

Khái niệm - Sở khoa học công nghệ Vĩnh Phúc
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-21 15:16:06 158

21 Tháng 2 2013 ... Theo đó, dự án khoa học và công nghệ có thể được hiểu – là một loại đề tài có mục đích ứng dụng, xá định cụ thể về kinh tế và xã hội, và có ...

Phu luc 2_Thong tu 10_2013.pdf
khcnbackan.gov.vn /upload/8552/20140411/Phu%20luc%202_Thong%20tu%2010_2013.pdf
2019-04-21 15:16:06 87

11 Tháng 4 2014 ... THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ... cao những công nghệ gì? thuộc lĩnh vực nào, ở trình độ ra sao so với .... I. Thông tin chung về Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (viết tắt là Dự.

Thong tu 10_2013_TT_BKHCN.pdf
khcnbackan.gov.vn /upload/8552/20140411/Thong%20tu%2010_2013_TT_BKHCN.pdf
2019-04-21 15:16:06 100

11 Tháng 4 2014 ... viết tắt là Dự án KH&CN) là một loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ. (KH&CN) bao gồm một số đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất ...

TÀI LIỆU TẬP HUẤN - Trường học kết nối
truonghocketnoi.edu.vn /data/thuvien/hinhpv/hoclieu_0_1442458515.pdf
2019-04-21 15:16:06 164

PHỤ LỤC 2: Quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật. 139. 9. PHỤ LỤC 3: Một ... của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ. Đến nay, Cuộc thi đã ..... Vai trò của người bảo trợ là gì? Có ảnh hưởng thế nào ...

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-18-2016-TT-BKHCN-huong-dan-quan-ly-Du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-327577.aspx
2019-04-21 15:16:06 148

1 Tháng Chín 2016 ... Thông tư 18 quy định Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định, phê duyệt kinh phí hoạt động chung của dự án khoa học công nghệ ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN