khóa học về quản trị tài chính
2019-05-04 05:51:57 290
khóa học về quản trị tài chính

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khóa học Tài Chính Online từ A-Z - Học online cùng chuyên gia
kyna.vn /danh-sach-khoa-hoc/ke-toan-tai-chinh-dau-tu/tai-chinh
2019-04-15 15:04:11 221

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực tài chính nói chung, công tác quản lý tài chính nói riêng, Kyna.vn cùng các chuyên gia đầu ngành đã cho ra đời các khóa học chuyên về tài chính với các chủ đề hữu ích:

TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO - Trường Doanh Nhân PACE
www.pace.edu.vn /vn/dao-tao/ChuongTrinh/49/tai-chinh-danh-cho-lanh-dao
2019-04-15 15:14:39 176

Khóa học “Tài chính dành cho lãnh đạo” Trường PACE giúp bạn biết cách phân tích, tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp một cách hiệu ...

Khóa học quản trị viên tài chính - clevercfo
clevercfo.edu.vn /quan-tri-vien-tai-chinh.html
2019-04-15 15:14:39 179

Khóa đào tạo quản trị viên tài chính Khóa học này trang bị cho các bạn làm quản lý tài chính kiến thức - kỹ năng và kinh nghiệm để thoát khỏi những "đau đầu" ...

Quản trị tài chính doanh nghiệp - Vietsourcing
vietsourcing.edu.vn /public/tai-chinh-ngan-hang/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep.html
2019-04-15 15:14:39 222

Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi ...

khóa đào tạo: nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp
feretco.ftu.edu.vn /%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-chuy%C3%AAn-m%C3%B4n,-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5/290-kh%C3%B3a-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p-4.html
2019-04-15 15:14:39 248

STT. Tên chuyên đề. Nội dung chính. Thời lượng. (Buổi). Ghi chú. 1. Học phần 1: Kế toán quản trị. - Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;.

Viện Quản Trị Tài Chính AFC - Đào Tạo Tài Chính Chuyên Nghiệp
afc.edu.vn /
2019-04-23 08:44:04 139

Viện quản trị tài chính - AFC, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về giám đốc tài chính, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp ...

Khóa “ACCA F9 – Quản trị tài chính” – FTMSGlobal Academy
www.ftmsglobal.edu.vn /mon_hoc/khoa-acca-f9-quan-tri-tai-chinh/
2019-04-29 02:26:03 149

Khóa ACCA F9 – Quản trị tài chính (Financial Management) nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết ... Mục tiêu: Khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có thể:.

Khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp – Kế toán Centax
centax.edu.vn /khoa-hoc-quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep/
2019-04-29 02:26:03 132

Khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp hầu như không hiểu về kế toán, nhưng chủ doanh nghiệp lớp hay nhỏ đều phải hiểu và nắm bắt ...

Quản trị tài chính
leadman.edu.vn /khoa-hoc-quan-tri-tai-chinh/
2019-04-29 02:26:03 141

Nếu như bạn đang là quản trị tài chính đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch ... cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp tổ chức các Khoá học Lập và ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN