luật khoa học và công nghệ pdf
2019-05-04 23:46:14 289

CÁC TRANG LIÊN QUAN

29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ
www.most.gov.vn /vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-04-15 16:58:12 299

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Thong tu 10_2013_TT_BKHCN.pdf
khcnbackan.gov.vn /upload/8552/20140411/Thong%20tu%2010_2013_TT_BKHCN.pdf
2019-04-21 15:16:06 100

11 Tháng 4 2014 ... viết tắt là Dự án KH&CN) là một loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ. (KH&CN) bao gồm một số đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất ...

29/2013/QH13 - Udn.vn
www.udn.vn /app/webroot/upload/files/1_%2029_2013_QH13_197387.pdf
2019-04-29 17:34:14 154

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Luật số: 29/2013/QH13. LUẬT. Khoa học và công nghệ. 09493600. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ - Cơ sở dữ liệu quốc ...
vbpl.vn /TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx
2019-04-29 17:34:14 159

Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ. Văn bản HD, QĐ chi tiết (47). Thông tư 17/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử ...

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 - Văn bản pháp quy ...
www.hup.edu.vn /cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_Detail.aspx
2019-04-29 17:34:14 220

23 Tháng Ba 2017 ... Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt ...

Luật khoa học và công nghệ - Văn bản quy phạm pháp luật
vanban.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-04-29 17:34:14 116

Ngày ban hành, 18/06/2013. Ngày có hiệu lực, 01/01/2014. Người ký, Nguyễn Sinh Hùng. Trích yếu, Luật khoa học và công nghệ. Cơ quan ban hành, Quốc hội.

Luật khoa học và công nghệ - Trường Đại học Thủy Lợi
www.tlu.edu.vn /van-ban-bieu-mau-khoa-hoc-cong-nghe/luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-7251
2019-04-29 18:22:09 118

Luật khoa học và công nghệ. ... Khoa học - Công nghệ Văn bản, biểu mẫu KHCN · Khoa học ... 2000_06_09-21_2000_QH10_Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe.pdf ...

bộ tài chính - bộ khoa học và công nghệ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về ...
vbpl.vn /FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/67310/VanBanGoc_55.2015.TTLT.BTC.BKHCN.pdf
2019-04-29 18:22:09 126

1 Tháng Sáu 2015 ... Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 ... quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN