di chúc có cần công chứng không
2019-04-24 08:10:26 239
di chúc có cần công chứng không

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Di chúc hợp pháp không cần công chứng, chứng thực
luatduonggia.vn /di-chuc-hop-phap-khong-can-cong-chung-chung-thuc/
2019-04-16 20:00:11 142

Vì bạn không muốn hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực nên bạn có thể giúp bà lập di chúc bằng văn bản dưới các hình thức còn lại. Với hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào ...

Di chúc không công chứng có hiệu lực pháp lý không?
dantri.com.vn /ban-doc/di-chuc-khong-cong-chung-co-hieu-luc-phap-ly-khong-1343248336.htm
2019-04-16 20:00:11 159

Dân trí Khi còn sống mẹ tôi tự tay viết di chúc cho tôi nhà đất nhưng không có người làm chứng, không công chứng. Nay mẹ tôi mất, vậy di chúc viết tay của mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không? Tôi có thể mang di chúc ra cơ quan công chứng ...

Lập di chúc thế nào cho hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/lap-di-chuc-the-nao-cho-hop-phap-515382.html
2019-04-16 20:06:12 135

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc chưa chứng thực có được coi là hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/di-chuc-chua-chung-thuc-co-duoc-coi-la-hop-phap-400673.html
2019-04-19 18:34:03 79

27 Tháng Chín 2017 ... Ông tôi trước khi chết đã soạn sẵn một tờ di chúc chia tài sản cho con cháu. Vậy khi ông mất đi tờ di chúc này có được coi là hợp pháp chia tài ...

Di chúc không công chứng, chứng thực có được coi là hợp pháp?
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/di-chuc-khong-cong-chung-chung-thuc-co-duoc-coi-la-hop-phap-.aspx
2019-04-20 00:10:10 137

27 Tháng Chín 2018 ... Tôi có vấn đề xin được hỏi về việc Di chúc không có công chứng, chứng thực như sau: Ông bà nội tôi có 5 người con, bố tôi con trai cả duy ...

Bản di chúc không có công chứng có hiệu lực không?
danluat.thuvienphapluat.vn /ban-di-chuc-khong-co-cong-chung-co-hieu-luc-khong-153434.aspx
2019-04-20 00:10:10 78

24 Tháng Ba 2017 ... Nhưng bản di chúc này không có công chứng, chỉ được xác nhận từ các hộ địa phương lân cận và có chữ ký của 09 người con .vậy bản di ...

Di chúc có cần phải công chứng không? - luatduonggia.vn
luatduonggia.vn /di-chuc-co-can-phai-cong-chung-khong/
2019-04-20 00:18:09 75

Di chúc như thế nào được coi là hợp pháp theo quy định của luật dân sự hiện hành? Viết di chúc thì có cần phải thực hiện công chứng không?

Di chúc có cần công chứng không năm 2019 - Luật Toàn Quốc
luattoanquoc.com /di-chuc-co-can-cong-chung-khong-nam-2019-luat-toan-quoc/
2019-04-20 00:18:09 44

Di chúc có cần công chứng không năm 2019 - Luật Toàn Quốc, Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết

Lập di chúc có cần công chứng không? | Công ty Luật
luattrihung.com /di-chuc-thua-ke/lap-di-chuc-co-can-cong-chung-khong.html
2019-04-20 00:18:09 124

Một trong những vấn đề gây nhiều thắc mắc là di chúc có phải công chứng, chứng thực thì mới hợp pháp hay không hoặc trong trường hợp người lập di chúc không có điều kiện để thực hiện công chứng hay chứng thực thì có ảnh hưởng gì đến tính pháp lý của di chúc hay không.

Di chúc có cần bắt buộc phải công chứng mới có hiệu lực không?
www.luatvietphong.vn /di-chuc-co-can-bat-buoc-phai-cong-chung-moi-co-hieu-luc-khong-n1461.html
2019-04-20 00:18:09 153

Tóm tắt câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, có phải di chúc nào cũng cần phải công chứng chứng thực thì mới có hiệu lực pháp luật không? Tôi đã lập di chúc bằng văn bản cách đây vài tháng, nhưng gần đây có một người bạn nói rằng cần phải công chứng chứng thực thì di ...