tổ chức khoa học công nghệ là gì
2019-04-25 22:40:33 359
tổ chức khoa học công nghệ là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
dost.hanoi.gov.vn /doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe1
2019-04-15 06:24:21 332

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ KH&CN để tạo ra sản phẩm hàng hóa từ kết quả ...

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Câu 4. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/7928/cau-4--hoat-dong-chinh-cua-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi.aspx
2019-04-21 14:28:11 184

7 Tháng 4 2010 ... Câu 4. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Quan niệm về nhân lực khoa học, công nghệ của một số nước trên ...
isos.gov.vn /Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1262/language/vi-VN/Quan-ni-m-v-nhan-l-c-khoa-h-c-cong-ngh-c-a-m-t-s-n-c-tren-Th-gi-i.aspx
2019-04-21 14:58:03 252

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của khối các quốc gia tham gia tổ chức OECD được định nghĩa dựa trên hai cơ sở là kết quả học vấn và căn cứ trên ...

Tổ chức khoa học và công nghệ là gì?
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-130001
2019-04-21 15:04:11 167

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ ...

Về việc xác định tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong việc ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/7924/ve-viec-xac-dinh-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-lap-trong-viec-dang-ky-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx
2019-04-21 15:04:11 100

5 Tháng Tám 2014 ... Về việc xác định tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong việc ... nghiệp công lập chuyên ngành của địa phương là tổ chức khoa học và ...

Tổ chức Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội
dost.hanoi.gov.vn /to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe
2019-04-21 15:04:11 91

Danh sách tổ chức KH&CN đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN Hà Nội đã giải ... Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức KH&CN.

Làm thế nào để biết tổ chức KH&CN là tổ chức nghiên cứu cơ bản ...
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-21 15:04:11 172

20 Tháng Ba 2014 ... Làm thế nào để biết tổ chức KH&CN là tổ chức nghiên cứu cơ bản, ... Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng tại ...

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học công nghệ - Luật Dương Gia
luatduonggia.vn /dieu-kien-thanh-lap-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe/
2019-04-21 15:04:11 94

11 Tháng Tám 2015 ... Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt ...

Tổ chức khoa học công nghệ không tự chủ sẽ bị cắt ngân sách ...
vnexpress.net /khoa-hoc/to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-khong-tu-chu-se-bi-cat-ngan-sach-3154294.html
2019-04-21 15:04:11 81

6 Tháng Ba 2015 ... Các tổ chức khoa học công nghệ (KHCN) trong năm nay không ... cả các tổ chức KHCN trực thuộc theo kế hoạch, đặc biệt là 154 tổ chức chưa ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN