dịch vụ khoa học công nghệ là gì
2019-04-25 22:45:35 372

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Dịch vụ khoa học và công nghệ là gì? - Ngân hàng pháp luật
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/dich-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-129999
2019-04-15 05:38:16 339

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013 Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng ...

Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
dost.hanoi.gov.vn /doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe1
2019-04-15 06:24:21 332

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ KH&CN để tạo ra sản phẩm hàng hóa từ kết quả ...

Câu hỏi: Công nghệ là gì? - Khoa học và Công nghệ - Hỏi đáp ...
vinhphuc.gov.vn /ct/module/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/View_Detail.aspx
2019-04-15 07:32:35 183

8 Tháng Sáu 2015 ... Ở Việt Nam, trước đây thường có quan niệm cho rằng “công nghệ là kiến thức, kết quả của khoa học ứng dụng nhằm biến đổi các nguồn lực ...

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì?
hoidap.thuvienphapluat.vn /hoi-dap/1FBD8-hd-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi.html
2019-04-15 07:32:35 130

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ...

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Khái niệm hoạt động Khoa học và Công nghệ? - Sở khoa học công ...
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-21 14:10:15 287

12 Tháng Mười Hai 2012 ... Theo cách hiểu chung nhất, hoạt động khoa học và công nghệ là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho ...

Câu 4. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/7928/cau-4--hoat-dong-chinh-cua-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi.aspx
2019-04-21 14:28:11 184

7 Tháng 4 2010 ... Câu 4. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì? - Ngân hàng pháp luật
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/cong-nghe-thong-tin/nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-130008
2019-04-21 15:10:02 85

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Cục thông tin Khoa học và Công ...
www.vista.gov.vn /LinkClick.aspx
2019-04-21 15:10:03 270

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển ...

Nhanh chóng xã hội hóa dịch vụ khoa học và công nghệ - Báo Nhân ...
www.nhandan.com.vn /khoahoc/khoa-hoc/item/32279302-nhanh-chong-xa-hoi-hoa-dich-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
2019-04-21 15:10:03 183

10 Tháng Ba 2017 ... Xã hội hóa dịch vụ khoa học và công nghệ (KH và CN) sẽ góp phần nâng ... Những dịch vụ nêu trên đều là những dịch vụ cần thiết hiện nay, ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN