sản xuất sạch hơn bộ công thương
2019-09-20 17:55:06 91

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
www.moit.gov.vn /
2019-04-21 15:26:14 303

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc với Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng ... Bộ Công Thương lên tiếng; ... Đề tài khoa học công nghệ ;

Chương trình hành động về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng ...
www.switch-asia.eu /fileadmin/user_upload/National_Action_Plan_on_SCP_in_Vietnam_Suggestion_for_period_2020_-_2030_by_Department_of_Energy_Efficiency_and_Sustainable_Development__MOIT.pdf
2019-09-20 17:55:06 30

BỘ CÔNG THƯƠNG Nộidung: I. Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 II. Chiếnlượcquốc gia vềsảnxuấtsạchhơn ... thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ngành Công Thương đẩy mạnh sản xuất sạch hơn và tiêu dùng ...
moit.gov.vn /tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nganh-cong-thuong-%C4%91ay-manh-san-xuat-sach-hon-va-tieu-dung-ben-vung-12245-22.html
2019-09-20 17:55:06 27

Ngành Công Thương đẩy mạnh sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững. 06/07/2018. Ngày 6/7/2018 tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị bàn tròn về Sản xuất sạch hơn (SXSH) và Tiêu dùng bền vững (TDBV) năm 2018.

sản xuất sạch hơn trong công nghiệp - quỹ đầu tư, quy dau ...
sites.google.com /site/quydautuxanh/san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep
2019-09-20 17:55:06 30

Cùng với đó là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, theo Phó Vụ trưởng Khoa học công nghệ Nguyễn Huy Hoàn (Bộ Công thương) khẳng định "Chiến lược đã đặt mục tiêu đến năm 2015, 50% doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhận thức về sản xuất sạch hơn tuy nhiên ...

Hướng tới sản xuất sạch hơn | Báo Công Thương
congthuong.vn /huong-toi-san-xuat-sach-hon-121615.html
2019-09-20 17:55:06 26

Nhằm hỗ trợ sản phẩm nước mắm Cái Rồng nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất sạch hơn, năm 2018, thông qua nguồn Quỹ khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã hỗ trợ cho doanh nghiệp 200 triệu

Không khí sạch - Longphungcorp: Sản xuất sạch hơn tại tỉnh ...
khongkhitrongsach.blogspot.com /2014/12/san-xuat-sach-hon-tai-tinh-ben-tre.html
2019-09-20 17:55:06 31

12/3/2014 · Kế hoạch số 05/KH-SCN ngày 15/01/2008 về việc tổ chức triển khai áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; và Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh Bến Tre năm 2009-2013, ban hành ngày 20/10/2009.

Bộ Công Thương: Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về ...
baomoi.com /bo-cong-thuong-nang-cao-nang-luc-cho-can-bo-quan-ly-ve-san-xuat-sach-hon-va-tiet-kiem-nang-luong/c/32208771.epi
2019-09-20 17:55:06 23

Ngày 16/9/2019 tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao về sản xuất sạch hơn và kiểm toán viên năng lượng cho 60 cán bộ đang công tác tại các Sở Công Thương, Trung tâm sản xuất sạch hơn, Trung tâm tiết kiệm năng lượng, Trung tâm khuyến ...

Quyết định 1788/QĐ-BCT 2018 nhiệm vụ đặt hàng thực hiện ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1788-QD-BCT-2018-nhiem-vu-dat-hang-thuc-hien-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-382441.aspx
2019-09-20 17:55:06 29

Quyết định 1788/QĐ-BCT năm 2018 phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Sản xuất sạch hơn và Tiêu dùng bền vững
www.scp.gov.vn /
2019-09-20 17:55:06 45

Khai giảng khóa đào tạo về Sản xuất sạch hơn và Kiểm toán viên năng lượng ; Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 2019: "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn" Đoàn Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Năng lượng Thế giới lần thứ 24 (WEC24)