khoa học kỹ thuật tiếng anh là gì
2019-04-15 16:25:26 825

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_học_kỹ_thuật
2019-04-14 07:52:16 187

Các ngành khoa học kỹ thuật cổ điển bao gồm khoa học kỹ thuật xây dựng (bao gồm cả khoa học trắc địa), khoa học chế tạo máy và khoa học điện tử. Các ngành khoa học kỹ thuật mới bao gồm kỹ thuật an toàn, kỹ thuật công trình nhà, hóa kỹ thuật và vi kỹ thuật.

(Giải đáp) "Nghiên cứu khoa học" tiếng Anh là gì? - Kênh tổng hợp ...
info4families.com /giai-dap-tong-hop/nghien-cuu-khoa-hoc-tieng-anh-la-gi/
2019-04-14 22:40:17 187

11 Tháng Mười 2018 ... Nghiên cứu khoa học là hành động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm ... đang định nghiên cứu. tên đè tài phải thể hiện đầy đủ đối tượng, phạm vi, ...

Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ - Tải file - HUST
congbao.hust.edu.vn /index.php/component/content/article/8-c-nhan-ting-anh-khoa-hc-k-thut-va-cong-ngh.html
2019-04-15 05:42:20 198

30 Tháng Năm 2012 ... đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; kiến thức về ngôn ngữ của một trong các ngoại ...

khoa học kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/khoa%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
2019-04-15 06:30:11 222

vi Cội rễ của các vấn đề này là sự tham lam, nghi kỵ và ích kỷ—đây là những đặc điểm không thể loại trừ một cách đơn thuần bằng sự nghiên cứu khoa học, kỹ ...

Tiến bộ kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/Ti%E1%BA%BFn%20b%E1%BB%99%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
2019-04-15 06:30:11 171

Tiến bộ kỹ thuật dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực ... lĩnh vực y khoa, vận chuyển và thông tin, tạo cho người ta ấn tượng là khoa học ...

ngành kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/ng%C3%A0nh%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
2019-04-15 06:30:11 226

ngành kỹ thuật dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực ... viKhoa học đã cung cấp những công cụ mới và mạnh mẽ qua ngành kỹ thuật gien. ... các ngành công nghệ kỹ thuật cao như là năng lượng hạt nhân và không gian . ... gì ông làm, ngoài việc đẩy mạnh sự phát triển của ngành in cũng như kỹ ...

Thảo luận:Khoa học kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Khoa_h%E1%BB%8Dc_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt
2019-04-15 06:30:11 117

Bên tiếng Anh Engineering dịch là kỹ sư hay nghề của kỹ sư làm về lĩnh vực kỹ thuật của ... Tên bài đã không đúng, làm quái gì có "khoa học kỹ sư". ... Nam có bao nhiêu ngành kỹ thuật nào mà Việt Nam tự áp dụng các khoa học tự nhiên để ...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Wikipedia tiếng ...
vi.wikipedia.org /wiki/Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_c%C3%A1c_H%E1%BB%99i_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 06:30:11 215

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là thành viên quốc gia của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU). Liên hiệp có tên giao dịch bằng tiếng Anh là ...

Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ - Tuyển sinh ĐHBK Hà ...
tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn /nganh-dao-tao/31/tieng-anh-khoa-hoc-ky-thuat-cong-nghe
2019-04-15 06:30:11 169

Chương trình Tiếng Anh Khoa học – Kỹ thuật Công nghệ (KHKT&CN) đào tạo ... hợp ngành học, đặc biệt là những công việc liên quan tới Tiếng Anh chuyên ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN