trang web đại sứ quán tây ban nha
2019-04-22 04:25:29 265
trang web đại sứ quán tây ban nha

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội
www.exteriores.gob.es /Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/HorariosLocalizacionContacto.aspx
2019-04-16 03:14:03 247

Văn phòng Đại sứ quán Tây Ban Nha 4 Lê Hồng Phong Ba Đình Hà Nội. THỜI GIAN LÀM VIỆC Giờ làm việc. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 08:30 tới 16:00 giờ.

Thị thực - Ministerio de Asuntos Exteriores
www.exteriores.gob.es /Embajadas/HANOI/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/Visados.P%C3%A1gina%20de%20apertura.aspx
2019-04-16 03:14:03 208

đảm bảo mình cần xin thị thực tại một Đại sứ quán hoặc một Lãnh sự quán của Tây Ban Nha chứ không phải của bất kỳ một nước thành viên Schengen nào ...

Pages - Home - Ministerio de Asuntos Exteriores
www.exteriores.gob.es /Embajadas/Hanoi/en/Pages/inicio.aspx
2019-04-16 03:14:03 256

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội. @ Madrid: 12.04.2019 22:45 @ Hanoi: 13.04.2019 03:45. Đại sứ quán · > Đại sứ · > Giờ làm việc, trụ sở và liên hệ ...

Đại sứ - Ministerio de Asuntos Exteriores
www.exteriores.gob.es /Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/Embajador.aspx
2019-04-16 03:14:03 194

Tôi là Mª Jesús Figa, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam. Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đại sứ quán. Chúng tôi hi vọng rằng trang web này ...

Quy trình xin thị thực Schengen - Ministerio de Asuntos Exteriores
www.exteriores.gob.es /Embajadas/HANOI/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/Visados/Procedimiento%20de%20obtenci%C3%B3n%20de%20un%20visado%20uniforme.%20Viet.aspx
2019-04-16 03:14:03 229

25 Tháng 2 2014 ... Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 trở đi, tất cả các hồ sơ xin thị thực Schengen đi Tây Ban Nha (để nộp tại BLS hoặc tại Đại sứ quán) đều phải ...

Vietnam BLS Spain Visa: Welcome to the Official Website Spain ...
vietnam.blsspainvisa.com /vietnamise/index.php
2019-04-16 03:14:03 274

Trung tâm Ứng dụng Visa BLS Tây Ban Nha không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ... là nhà cung cấp duy nhất của dịch vụ xin visa Schengen cho Đại sứ quán Tây ...

Đại sứ quán Tây Ban Nha - VietAIR
vietair.com.vn /cam-nang-du-lich-tay-ban-nha/dai-su-quan-tay-ban-nha.html
2019-04-16 03:14:03 129

5 ngày trước ... Bạn muốn sang Tây Ban Nha để du học hay công tác và còn đang boăn khoăn về địa điểm nộp hồ sơ. Hãy xem những chia sẻ của VietAIR về ...

Embajada de España en Vietnam / Đại sứ quán Tây Ban Nha tại ...
www.facebook.com /EmbajadaEspVietnam/posts/t-thay-%C4%91%E1%BB%95i-trung-t%C3%A2m-cung-c%E1%BA%A5p-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-ti%E1%BA%BFp-nh%E1%BA%ADn-th%E1%BB%8B-th%E1%BB%B1c-cho-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-t%C3%A2y-ban/657266404446321/
2019-04-16 03:14:03 107

T Thay đổi Trung tâm cung cấp dịch vụ tiếp nhận thị thực cho Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội VFS sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Tây Ban Nha...

Mở cửa trung tâm tiếp nhận thị thực tại Tp. Hồ Chí Minh
www.exteriores.gob.es /Embajadas/HANOI/en/Noticias/Pages/Articulos/20170124_NOT1.aspx
2019-04-18 23:10:12 107

Trung tâm BLS tại TP. Hồ Chí Minh chỉ được phép tiếp nhận các đơn xin thị thực Schengen. Các trường hợp xin thị thực dài hạn, thị thực lao động, cư trú, học tập, v.v. đều phải nộp đơn trực tiếp tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN