luật giáo dục nghề nghiệp file doc
2020-07-08 21:40:04 124

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 -taimienphi.vn
taimienphi.vn /download-luat-giao-duc-nghe-nghiep-so-74-2014-qh13-37188
2019-04-13 06:08:21 101

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đưa ra các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 của Quốc hội, số 74/2014/QH13
luatvietnam.vn /giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
2019-05-04 07:02:15 263

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình ...

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
gdnn.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-3/
2019-05-04 07:38:09 181

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ... 24/2018/TT-BLĐTBXH, -, Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị ...

Luật Giáo dục 2019 - LuatVietnam
luatvietnam.vn /giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html
2020-02-12 20:30:05 45

Hợp tác về giáo dục với Việt Nam phải bảo đảm giáo dục người học về nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mỗi cấp học, trình độ ...

Luật Giáo Dục 2019 - VnDoc.com
hoatieu.vn /luat-giao-duc-sua-doi-nam-2009-so-44-2009-qh12-58225
2020-07-08 19:35:04 62

Luật giáo dục sửa đổi mới nhất 2019. Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 - Luật giáo dục ...
hoatieu.vn /luat-giao-duc-nghe-nghiep-so-74-2014-qh13-85782
2020-07-08 20:25:04 80

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13. Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
vanbanphapluat.co /luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014
2020-07-08 20:40:06 40

Ngày 27/11/2014,Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 Thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015

Luật giáo dục nghề nghiệp File DOC- tải về -taimienphi.vn
taimienphi.vn /download-luat-giao-duc-nghe-nghiep-so-74-2014-qh13-37188/file-doc-phien-ban
2020-07-08 21:40:04 29

down luật giáo dục nghề nghiệp số 74 2014 qh13 version file doc Phiên bản File DOC của phần mềm Luật giáo dục nghề nghiệp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn.

Luật giáo dục sửa đổi 2019 - Luật giáo dục số: 43/2019 ...
vndoc.com /luat-giao-duc-sua-doi-2019/download
2020-07-08 21:40:04 37

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau đây là toàn bộ nội dung bản dự thảo Luật giáo dục sửa đổi mới nhất được trình lên Quốc hội, mời các bạn cùng tham khảo.