luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014
2019-05-10 16:10:22 745

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 của Quốc hội, số 74/2014/QH13
luatvietnam.vn /giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
2019-05-04 07:02:15 263

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình ...

luật giáo dục nghề nghiệp - asean
asean.org /wp-content/uploads/2016/08/EN-_-Law-on-vocational-education-and-training.pdf
2019-05-04 07:02:15 158

nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ ... Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực.

Luật giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động
www.molisa.gov.vn /Images/FileVanBan/LUAT74QH.pdf
2019-05-04 07:26:25 148

Điều 5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; b) Trường trung cấp; c) Trường cao đẳng. 2.

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 - Luật giáo dục ...
vndoc.com /luat-giao-duc-nghe-nghiep-so-74-2014-qh13/download
2019-05-04 07:36:03 97

Luật 74/2014/QH13 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, ... Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) ...

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
gdnn.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-3/
2019-05-04 07:38:09 181

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ... 24/2018/TT-BLĐTBXH, -, Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị ...

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
thukyluat.vn /vb/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-3f695.html
2019-05-04 08:14:06 129

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014. Nội dung Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; ...

74/2014/QH13 - Luật Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động
www.molisa.gov.vn /vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-05-04 08:38:03 110

Tên văn bản. Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ngày ban hành, 27/11/2014. Loại văn bản, Luật. Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ, Quốc hội. Chuyên mục, Dạy ...

Luật Giáo dục nghề nghiệp - Văn bản quy phạm pháp luật - Chính phủ
vanban.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-05-04 08:44:09 105

27 Tháng Mười Một 2014 ... Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông ... Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 1 năm ...
luatduonggia.vn /luat-giao-duc-nghe-nghiep-so-74-2014-qh13-ngay-27-thang-1-nam-2014/
2019-05-04 08:44:09 174

11 Tháng Tám 2015 ... Luật giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa ...