tài chính điện lực trả cổ tức 2016
2019-05-11 17:25:40 367

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nghị quyết Đại hội Cổ đông EVNFinance năm 2017
www.evnfc.vn /quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-evnfinance-nam-2017.html
2019-05-05 10:10:03 253

Nghị quyết Đại hội Cổ đông EVNFinance năm 2017 ... Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo chi trả cổ tức năm 2016 · Công bố thông tin - Thành viên ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
www.evnfc.vn /data/upload/file/20171220/Chi%20tra%20co%20tuc%202016.pdf
2019-05-05 10:10:03 252

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017. THÔNG BÁO. “V/v: Chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực”. -. Kính gửi: Quý cổ đông của Công ...

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ... - EVN Finance
www.evnfc.vn /quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/thong-bao-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.html
2019-05-05 10:10:03 244

+ Tờ trình của HĐQT xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm ... Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo chi trả cổ tức năm 2016 · Công ...

EVN Finance và nỗi buồn của các cổ đông nhỏ lẻ | Tài chính | Báo ...
baodauthau.vn /tai-chinh/evn-finance-va-noi-buon-cua-cac-co-dong-nho-le-83743.html
2019-05-05 10:10:03 245

5 Tháng Mười Một 2018 ... ... giá cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) ... chậm trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 6%) và những bước chuẩn bị cho ...

Cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Điện lực chào sàn UPCoM ...
thoibaotaichinhvietnam.vn /pages/chung-khoan/2018-08-07/co-phieu-cong-ty-tai-chinh-co-phan-dien-luc-chao-san-upcom-60732.aspx
2019-05-05 10:10:03 204

7 Tháng Tám 2018 ... Theo thông tin từ HNX, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực được thành lập năm ... Kết quả kinh doanh của EVF năm 2016 – 2017 (đv: tỷ đồng): ... đạt 1.517 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 184,2 tỷ đồng và cổ tức chi trả trên 6%./.

EVN bán vốn tại công ty tài chính với giá khởi điểm 14.133 đồng/cổ ...
vneconomy.vn /chung-khoan/evn-ban-von-tai-cong-ty-tai-chinh-voi-gia-khoi-diem-14133-dongco-phieu-20170721095212775.htm
2019-05-05 10:10:03 165

21 Tháng Bảy 2017 ... Hiện cổ đông lớn nhất của Tài chính Điện lực là EVN với tỷ lệ sở hữu ... nghiệp của EVN từ năm 2017 - 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. ... Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.500 tỷ đồng trong khi đó nợ phải trả lên tới hơn 16.000 tỷ đồng. ... 11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức · Nhận định chứng ...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
www.evnfc.vn /quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2016.html
2019-05-05 10:22:10 165

Báo cáo tài chính Quí I năm 2019 · Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019 · Biên bản ... Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo chi trả cổ tức năm 2016 ...

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo chi trả cổ tức năm 2016
www.evnfc.vn /quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/cong-ty-tai-chinh-co-phan-dien-luc-thong-bao-chi-tra-co-tuc-nam-2016.html
2019-05-05 10:22:10 278

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo chi trả cổ tức năm 2016. Thông báo chi trả cổ tức ... Mẫu 3: Giấy đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng.

Thông báo chi trả cổ tức 2015
www.evnfc.vn /data/upload/file/20160908/C%C3%B4ng%20ty%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20l%E1%BB%B1c%20chi%20tr%E1%BA%A3%20c%E1%BB%95%20t%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202015.pdf
2019-05-05 10:22:10 217

8 Tháng Chín 2016 ... thường niên năm 2016, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ... tới Quý cổ đông của Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau: 1.

Những thương vụ 'bí ẩn' của EVN Finance - VietnamFinance
vietnamfinance.vn /nhung-thuong-vu-bi-an-cua-evn-finance-20160330073253673.htm
2019-05-05 10:22:10 93

Thu Hằng - 08:37 30/03/2016 ... Mới đây, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã công bố ... Theo đó, tháng 8/2015, EVN Finance quyết định mua 5,7 triệu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Novaland (kỳ hạn 2 năm, cổ tức ưu đãi 3.000 ... phải thu chậm trả trong nghiệp vụ nhận ủy thác, các khoản phải thu và tài sản ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN