tài liệu khoa học quản lý giáo dục
2019-05-04 05:30:31 916
tài liệu khoa học quản lý giáo dục

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Môn Khoa học quản lý giáo dục - Tài liệu học tập - Cao học quản...
qlgd2013.violet.vn /present/mon-khoa-hoc-quan-ly-giao-duc-9840041.html
2019-04-15 21:46:16 190

QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ MỘT KHOA HỌC PGS.TS.Trần Đình Tuấn MỞ ĐẦU: Ý nghĩa, sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này: Trong thực tế, cán bộ quản lý giáo dục còn có nhiều cách hiểu chưa nhất quán về những vấn đề chung của khoa học quản lý giáo dục.

Khoa học Quản Lý (QLGD) - Dành cho GV - Trần Xuân Học - Hành ...
hanhtrangnhagiao.violet.vn /present/show/entry_id/5681438
2019-04-29 01:54:10 98

20 Tháng Năm 2011 ... 1 KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Khoa Quản ... Kiểm tra trong quản lý giáo dục là quá trình xem xét thực tiễn các ...

Tài liệu Khoa Học Quản Lý Giáo Dục chọn lọc - TaiLieu.VN
tailieu.vn /tag/khoa-hoc-quan-ly-giao-duc.html
2019-04-29 02:06:07 226

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục" có nội dung trình bày về ý nghĩa, nội .... Các ưu điểm và hạn chế của hai thuyết này là gì ?

Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục - Tài liệu, ebook, giáo trình ...
timtailieu.vn /tai-lieu/bai-giang-khoa-hoc-quan-ly-giao-duc-28714/
2019-04-29 02:06:07 111

10 Tháng Tám 2013 ... Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục - Về kiến thức: Học viên có hiểu biết về khoa học quản ... Các phương pháp giáo dục PP giáo dục là gì?

Giáo trình khoa học quản lý giáo dục - Tài liệu text - 123doc.org
text.123doc.org /document/3752854-giao-trinh-khoa-hoc-quan-ly-giao-duc.htm
2019-04-29 02:24:03 188

VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Năm 2016 1. I. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ 1. Khái niệm về quản lý. Khái niệm "quản lý" là khái niệm rất chung, tổng quát.

Quản lí giáo dục - NXB Đại học Sư phạm
nxbdhsp.edu.vn /
2019-04-29 02:24:03 129

Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (SKH16 - 81000) ... Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục.

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHẦN I - Trường Đại học ...
education.vnu.edu.vn /sites/default/files/dao-tao/06-2015/9_ctdt_thac_si_qlgd_da_sua_nganh_gan_nganh_khac.pdf
2019-04-29 02:24:03 158

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trang bị cho ... lực nghiên cứu khoa học trong quản lý giáo dục, thích ứng tốt với những đổi mới.

Tài liệu Bài Giảng Khoa Học Quản Lý Giáo Dục chọn lọc - TaiLieu.VN
tailieu.vn /tag/bai-giang-khoa-hoc-quan-ly-giao-duc.html
2019-04-29 02:30:03 161

Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn ...

Hướng dẫn sử dụng tài nguyên Học viện Quản lý giáo dục
www.niem.edu.vn /tabid/92/catid/29/id/14841/Huong-dan-su-dung-tai-nguyen-Hoc-vien-Quan-ly-giao-duc/language/vi-VN/Default.aspx
2019-04-29 02:30:03 163

24 Tháng Năm 2018 ... http://lhtv.vista.vn - Có 4 CSDL bao gồm các loại hình tài liệu, nội dung đa ngành, ... Viện Khoa học giáo dụcViệt Nam: http://www.vnies.edu.vn.