khóa học đấu thầu và quản lý dự án
2019-05-04 02:56:21 270

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khóa học Đấu thầu và Quản lý dự án - K18.04 - FTU
www.ftu.edu.vn /%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/76-ts-khac/1964-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%E1%BA%A5u-th%E1%BA%A7u-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-k18-04.html
2019-04-29 00:02:45 78

5 Tháng Mười Một 2018 ... Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp 02 chứng chỉ gồm: 01 Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản và 01 Chứng nhận Quản lý Dự án của Trường Đại ...

Khóa học Đấu thầu và Quản lý dự án - K18.03 - FTU
www.ftu.edu.vn /%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/76-ts-khac/1850-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%E1%BA%A5u-th%E1%BA%A7u-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-k18-03.html
2019-04-29 00:02:45 164

8 Tháng Tám 2018 ... Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp 02 chứng chỉ gồm: 01 Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản và 01 Chứng nhận Quản lý Dự án của Trường Đại ...

Khóa học đấu thầu và quản lý dự án - K18.02 (khai giảng 11/06/2018)
www.ftu.edu.vn /%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/76-ts-khac/1781-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%E1%BA%A5u-th%E1%BA%A7u-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-k18-02-khai-gi%E1%BA%A3ng-11-06-2018.html
2019-04-29 00:02:45 68

11 Tháng Sáu 2018 ... Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp 02 chứng chỉ gồm: 01 Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản và 01 Chứng nhận Quản lý Dự án của Trường Đại ...

Khóa học Đấu thầu và QLDA - Đại học Ngoại thương - Home ...
www.facebook.com /dauthauquanlyduan/
2019-04-29 00:02:45 67

Khóa học Đấu thầu và QLDA - Đại học Ngoại thương - Số 91 Phố Chùa Láng, ... Khoá học hữu ích cho những ai quan tâm đến công việc quản lý dự án, làm thế ...

Khóa học đấu thầu cơ bản - Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu ...
vdict.edu.vn /khoa-hoc-dau-thau_p1466.html
2019-04-29 00:02:45 81

Khóa học đấu thầu cơ bản, cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa ... Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng -VDICT được Bộ Kế hoạch và ... chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Các chuyên viên quản lý dự án, ...

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Và Quản Lý Dự Án Xây Dựng
vienxaydung.edu.vn /lop-hoc-cap-chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an-xay-dung/
2019-04-29 00:02:45 120

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về nhân sự ...

LỚP HỌC ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI
www.slideshare.net /sunghyunwoo88/lp-hc-u-thu-v-qun-l-d-n-xy-dng-ti-h-ni
2019-04-29 00:02:45 74

22 Tháng Mười 2014 ... Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học. 6. Nội dung khoá học đấu thầu và quản lý dự án: Bao gồm các chuyên đề: * Học đấu ...

Chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
vienquanlyxaydung.edu.vn /chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an/
2019-04-29 00:02:45 71

Nội dung chính của khóa học chứng chỉ đấu thầu và quản quản lý dự án. Chương trình khung đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

Lớp học đấu thầu và quản lý dự án MỚI NHẤT 2015
www.khoahocxaydung.edu.vn /lop-hoc-dau-thau-xay-dung-cap-chung-chi-quan-ly-dau-thau-xay-dung/
2019-04-29 00:02:45 127

Lớp học đấu thầu và quản lý dự án được tổ chức căn cứ theo: – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực ...

khóa học đấu thầu & quản lý dự án cấp chứng chỉ đấu thầu và quản ...
daotaocanbo.com /chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/722-lop-hoc-dau-thau--quan-ly-du-an-xay-dung-cap-chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an-.html
2019-04-29 00:02:45 128

I. Nội dung lớp học đấu thầu xây dựng và quản lý dự án, cấp chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án. A. Nội dung lớp học quản lý dự án xây dựng: Chuyên đề 1.