khoa học viễn tưởng dịch tiếng anh
2019-05-04 10:00:31 301

CÁC TRANG LIÊN QUAN

khoa học viễn tưởng - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/khoa%20h%E1%BB%8Dc%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng
2019-04-15 15:44:10 229

Example sentences with "khoa học viễn tưởng", translation memory.

khoa học viễn tưởng - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/khoa-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%85n-t%C6%B0%E1%BB%9Fng
2019-04-15 15:44:10 225

Tra từ 'khoa học viễn tưởng' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

Từ vựng tiếng Anh về Các thể loại phim - LeeRit
leerit.com /tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de/tu-vung-tieng-anh-ve-cac-the-loai-phim-film-genres/
2019-04-15 15:44:10 207

magic/fantasy. phim kỳ ảo. drama. /ˈdrɑːmə/. kịch. comedy. /ˈkɒmədi/. hài kịch. sci-fi. khoa học viễn tưởng. cartoon/animation. hoạt hình. horror. /ˈhɒrər/.

Tra từ phim khoa học viễn tưởng - Từ điển Việt Anh (Vietnamese ...
vdict.co /phim%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng-vi_en.html
2019-04-15 15:44:10 210

Tra Từ Dịch Nguyên Câu Bài Dịch Lớp Ngoại Ngữ Go47 Tử Vi English Cấp Tốc Tiếng Anh ABC. Chuyển bộ gõ. English - Vietnamese, Vietnamese - English ...

Các thể loại phim chính bằng tiếng anh - Toomva.com
toomva.com /post/Cac-the-loai-phim-chinh-bang-tieng-anh=34
2019-04-15 15:44:10 281

29 Tháng Bảy 2015 ... Horror Films: Phim kinh dị. Mucicals (Dance) Films: Phim ca nhạc. Science Fiction Films: Phim khoa học viễn tưởng. War (Anti-war) Films: Phim ...

Viễn tưởng in English - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng
2019-04-15 15:50:24 219

viễn tưởng translation in Vietnamese-English dictionary. ... GlosbeResearch. fiction. { noun }. Theo định nghÄ©a, thì khoa học viễn tưởng không phải là khoa học.

CÁC THỂ LOẠI SÁCH TRONG TIẾNG ANH... - Tiếng Anh Cho ...
vi-vn.facebook.com /tienganh.cho.nguoidilam/posts/-c%C3%A1c-th%E1%BB%83-lo%E1%BA%A1i-s%C3%A1ch-trong-ti%E1%BA%BFng-anh-1-science-fiction-sai%C9%99ns-fik%CA%83n-khoa-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%85n-/1111241282253039/
2019-04-29 05:50:19 206

Science fiction /'saiəns fikʃn/ : khoa học viễn tưởng 2. ... Tiếng Anh Cho Người Đi Làm cùng với May Dao và Be Nguyen. ... Comics /'kɒmɪk/: truyện tranh. 5.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ PHIM ẢNH - SaiGon American ...
sas.edu.vn /tu-vung-tieng-anh-chu-de-phim-anh-sas/
2019-04-29 05:50:19 223

31 Tháng Bảy 2018 ... Bạn đã biết hết những TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ PHIM ẢNH ... Plot – /plɔt/: Cốt truyện, kịch bản ... Sci-fi (science fiction) movie – /'saiəns'fikʃn 'mu:vi/: Phim khoa học viễn tưởng ... Mã số an toàn ở phía sau thẻ là gì? 7.

science | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge ...
dictionary.cambridge.org /vi/dictionary/english-vietnamese/science
2019-04-29 06:14:04 157

science - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary. ... thuộc khoa học, có kĩ thuật. a scientifically ... truyện khoa học viễn tưởng.

Nghĩa của từ : fiction | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch ...
www.engtoviet.com /en_vn/28367/fiction
2019-04-29 06:14:04 152

'fiction' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. ... cấu lại ; truyện hư cấu ; truyện ; tưởng tượng ; viễn tưởng ; viễn ; điều hư cấu ; ... tiểu thuyết hư tưởng khoa học.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN