sở khoa học và công nghệ đồng tháp
2019-05-05 01:27:51 493

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành - Sở Khoa học và Công nghệ
skhcn.dongthap.gov.vn /wps/portal/skhcn2/qlkh/dth
2019-04-29 20:00:08 115

V/v phúc đáp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ... gia cố lún đường đầu cầu trong quá trình khai thác bằng công nghệ Jet Grouting ở Đồng Tháp.

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ
skhcn.dongthap.gov.vn /wps/portal/skhcn2/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1AXEwMDM2cXA0dnDwN_L7cwowA3U_2CbEdFADc9WAM!/
2019-04-29 20:00:08 153

Tên nhiệm vụ. Chọn thuần và phục tráng giống đậu nành Nhật 17A đang được trồng phổ biến trong tỉnh Đồng Tháp. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Trung tâm Ứng ...

Tin hoạt động - Sở Khoa học và Công nghệ - Đồng Tháp
skhcn.dongthap.gov.vn /wps/portal/skhcn2/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1AXEwN3fwMLA0dnC2cTV19nwyADU_2CbEdFAJmsY04!/
2019-04-29 20:00:08 157

Chiều ngày 02/11/2018, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tài ...

Thông tin - Sở Khoa học và Công nghệ - Đồng Tháp
skhcn.dongthap.gov.vn /wps/portal/skhcn2/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1AXEwN3fwMLA0dnC2cTV19nQ6cwc_1wkA5kFX5OLgaO3i4GTkbGFoYGgSYQeQMcwNFA388jPzdVvyA7O83RUVERACltDlU!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfVVRGRkxVRDQwR08wODBBQzhDNEVNQzFSMDU
2019-04-29 20:00:08 167

25 Tháng Năm 2017 ... Thông báo họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Xây dựng quy trình sản ...

Đồng Tháp: khuyến khích phát triển điện mặt trời - Sở Khoa học và ...
skhcn.dongthap.gov.vn /wps/portal/skhcn2/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1AXEwN3fwMLA0dnC2cTV19nwyADU_2CbEdFAJmsY04!/
2019-04-29 20:00:08 96

Đồng Tháp: Chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong học ... Đồng Tháp: Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiếp tục có bước phát triển.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN