viện khoa học vật liệu và ứng dụng
2019-05-05 18:00:37 368

CÁC TRANG LIÊN QUAN

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ ...
ims.ac.vn /
2019-04-14 08:44:14 237

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 16:44:13 187

Đứng đầu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ban ... Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (chuyển về từ 18/03/2016).

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG - iams.vast.vn
iams.vast.vn /vi/gioi-thieu-vien-khoa-hoc-vat-lieu-ung-dung/
2019-04-15 21:30:10 144

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam đã ban hành quyết định số 2684/QĐ-KHCNVN, tách Phân viện khoa học vật liệu tại TPHCM khỏi Viện khoa học Vật liệu (Hà nội), đổi tên và nâng cấp lên thành Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng (IAMS) ngày ...

iams.vast.vn - VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG
iams.vast.vn /
2019-04-15 21:30:10 171

Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng:

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG
www.vast.ac.vn /gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/290-vien-khoa-hoc-vat-lieu-ung-dung
2019-04-15 21:34:06 160

Nghiên cứu cÆ¡ bản và cÆ¡ sở khoa học trong lÄ©nh vá»±c khoa học và công nghệ vật liệu; nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới ...

Ra mắt Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng cấp quốc gia - KhoaHoc.tv
khoahoc.tv /ra-mat-vien-khoa-hoc-vat-lieu-ung-dung-cap-quoc-gia-20818
2019-04-15 21:34:06 117

Sáng 1/7, tại TP.HCM, lễ “Công bố Quyết định và ra mắt Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng cấp quốc gia” đã được tổ chức tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt ...

Viện Khoa Học Vật Liệu Ứng Dụng - Home | Facebook
www.facebook.com /khvlud/
2019-04-15 21:34:06 180

Viện Khoa Học Vật Liệu Ứng Dụng, Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Vietnam). 692 likes. Campus Building.

Giới thiệu chung - Viện Khoa học Vật liệu
ims.ac.vn /gioi-thieu-vien.html
2019-04-29 14:36:05 152

Viện Khoa học vật liệu (KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (KHCNVN), được thành lập năm 1993 bởi Chính ...

25 năm Viện Khoa học vật liệu - Tạp chí Tia Sáng
tiasang.com.vn /-tin-tuc/25-nam-Vien-Khoa-hoc-vat-lieu-12485
2019-04-29 14:36:05 125

18 Tháng Sáu 2018 ... 25 năm sau ngày thành lập, Viện Khoa học vật liệu (KHVL) đã trở ... tử và quang tử; vật liệu và công nghệ nano; vật liệu kim loại và vật liệu tổ ...