đại sứ quán thụy điển tại việt nam
2019-04-27 00:30:19 508
đại sứ quán thụy điển tại việt nam

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Chi tiết về Đại sứ quán - Chính phủ
www.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/NguoiNgoaiNuoc/ChiTietVeDaiSuQuan
2019-04-15 20:20:06 324

Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Địa chỉ: Số 25 Cao Bá Quát, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 04-38453008. Fax: 04-3823 1221.

Vietnam, Hanoi - Sweden Abroad
www.swedenabroad.se /vi/embassies/vietnam-hanoi/
2019-04-18 19:38:13 163

Đại sứ quán Thụy Điển Hà Nội, Việt Nam. Lokaltid Hà Nội ... Làm việc ở Thụy Điển, du lịch đến Thụy Điển, học tập ở Thụy Điển hoặc muốn biết về Thụy Điển?

Sweden Visa Information - Vietnam - Vietnamese - Home Page
www.vfsglobal.se /Vietnam/Index.html
2019-04-18 19:44:11 259

Hô sơ sẽ được chuyển và được xử lý tại Đại sứ quán Thụy Điển tại Bangkok, Thái ... Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Thụy Điển tại Tp.HCM sẽ được tân ...

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam - VINASET.com
www.vinaset.com /dai-su-quan/dai-su-quan-thuy-dien-tai-viet-nam-199-224-0/
2019-04-18 19:44:11 213

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Tại Hà Nội địa chỉ: Daeha Business Centre, 15th Floor, 360 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist., Tại TP. Hồ Chí Minh địa chỉ: 146-E15 ...

Sweden Visa Information - Vietnam - Liên Hệ
www.vfsglobal.se /Vietnam/contact_us.html
2019-04-18 20:02:11 176

Trung tâm tiếp nhận Thị thực Thụy Điển. Tòa nhà Resco, ... Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam ... Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam · Thăm Thụy ...

Sứ Quán Việt Nam tại Thụy Điển
vietnamemb.se /vi/index.php
2019-04-22 06:04:18 178

Su Quan Vietnam tai Thuy dien. ... Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển. Örby Slottsvägen 26 125 71 Älvsjö Stockholm, Sweden.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN