viện khoa học và công nghệ vật liệu
2019-05-04 20:15:28 622
viện khoa học và công nghệ vật liệu

CÁC TRANG LIÊN QUAN

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
www.vast.ac.vn /gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/263-vien-khoa-hoc-vat-lieu
2019-04-14 08:44:14 249

Viện Khoa học Vật liệu được thành lập theo Nghị định 24/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ và Quyết định số 03/KHCNQG-QĐ ngày 11 năm 6 năm 1993 của ...

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ ...
ims.ac.vn /
2019-04-14 08:44:14 237

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
www.vast.ac.vn /
2019-04-14 08:48:09 319

Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN. Tin tức Hoạt động chung; Tin Khoa học - Công nghệ tổng hợp. Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 16:44:13 187

Đứng đầu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ban ... Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (chuyển về từ 18/03/2016).

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG - iams.vast.vn
iams.vast.vn /vi/gioi-thieu-vien-khoa-hoc-vat-lieu-ung-dung/
2019-04-15 21:30:10 144

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam đã ban hành quyết định số 2684/QĐ-KHCNVN, tách Phân viện khoa học vật liệu tại TPHCM khỏi Viện khoa học Vật liệu (Hà nội), đổi tên và nâng cấp lên thành Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng (IAMS) ngày ...

iams.vast.vn - VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG
iams.vast.vn /
2019-04-15 21:30:10 171

Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng:

Giới thiệu chung - Viện Khoa học Vật liệu
ims.ac.vn /gioi-thieu-vien.html
2019-04-29 14:36:05 152

Viện Khoa học vật liệu (KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (KHCNVN), được thành lập năm 1993 bởi Chính ...

25 năm Viện Khoa học vật liệu - Tạp chí Tia Sáng
tiasang.com.vn /-tin-tuc/25-nam-Vien-Khoa-hoc-vat-lieu-12485
2019-04-29 14:36:05 125

18 Tháng Sáu 2018 ... 25 năm sau ngày thành lập, Viện Khoa học vật liệu (KHVL) đã trở ... tử và quang tử; vật liệu và công nghệ nano; vật liệu kim loại và vật liệu tổ ...

- Viện Hóa Học – Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam
www.vienhoahoc.ac.vn /Tin-tuc/194/Cac-phong-nghien-cuu/
2019-04-29 14:36:05 160

Thông tin của phòng Công nghệ các chất có HT sinh học. 09:38 06/09/2018 ... Thông tin hoạt động của phòng Công nghệ vật liệu và môi trường. 10:53 29/08/ ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN