thuốc bảo vệ thực vật tên tiếng anh
2019-05-13 06:15:27 1208

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Thuốc bảo vệ thực vật | Vietnamese to English | Chemistry; Chem ...
www.proz.com /kudoz/vietnamese-to-english/chemistry-chem-sci-eng/1981636-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt.html
2019-05-12 11:46:10 235

25 Tháng Sáu 2007 ... Nhờ các bạn dịch thuật ngữ này ra tiếng Anh. Cám ơn nhiều. ... Cần phân biệt giữa thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu. Tất cả các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh và trừ cỏ đều được gọi chung là thuốc BVTV. Như vậy ...

Nghĩa của từ Thuốc bảo vệ thực vật - Từ điển Việt - Anh - Tra từ - Soha
tratu.soha.vn /dict/vn_en/Thu%E1%BB%91c_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
2019-05-12 11:46:10 126

Nghĩa của từ Thuốc bảo vệ thực vật - Từ điển Việt - Anh: Thuốc trừ sâu nghĩa tiếng Anh là: Pesticide - insecticide.

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) :: Việt ...
vietanhsongngu.com /thuat-ngu-tieng-anh-nganh-nong-nghiep--part-1--325.htm
2019-05-12 11:46:10 211

9 Tháng 4 2018 ... vietanhsongngu.com - Để mở rộng khối từ vựng tiếng Anh của các bạn, ... Guard cell : tế bào bảo vệ; Gymnosperm : thực vật hạt trần (thực vật ...

Thảo luận:Thuốc trừ dịch hại – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_d%E1%BB%8Bch_h%E1%BA%A1i
2019-05-12 11:46:10 126

Trong trường hợp này thì tiếng Việt gọi "insecticide" là gì? ... Còn thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc bảo vệ nông nghiệp là một phần của pesticide + một số chất ...

Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh - dich thuat
congtydichthuat.com /mon-hoc-nganh-trong-trot-bang-tieng-anh.html
2019-05-12 11:46:10 240

31 Tháng Bảy 2017 ... Danh sách các Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh, dịch thuật bảng ... 42 Thực hành bảo vệ thực vật 30 T Practice on Crop Protection

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP... - Dịch công ...
www.facebook.com /dichthuatchuyennganh/posts/thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-ng%C3%A0nh-n%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-part-11-acid-soil-%C4%91%E1%BA%A5t-ph%C3%A8n-2-aerobic-bacte/1525156311034556/
2019-05-12 11:46:10 125

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) 1 acid soil đất phèn 2 aerobic bacteria vi khuẩn hiếu khí 3 agricultural biological diversity tính đa... ... 50 guard cell tế bào bảo vệ 51 gymnosperm thực vật hạt trần (thực vật khỏa tử)

thuốc trừ sâu - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/thu%E1%BB%91c%20tr%E1%BB%AB%20s%C3%A2u
2019-05-12 12:58:04 138

thuốc trừ sâu translation in Vietnamese-English dictionary. ... phần trơ, không tên một phần của công thức thuốc trừ dịch hại mà có thể độc hại hơn ... hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thì nông dân càng để tâm đến thực tế là nếu điều kiện ... đổ sơn, thuốc trừ sâu, thuốc men hoặc dầu nhớt xuống cống có thể giết vi sinh vật tại ...

100 - Từ điển Nông nghiệp
vitc.edu.vn /tudiennn/home/char/990
2019-05-12 12:58:04 115

Tên tiếng Anh: Rodenticide ... Nội dung: Các loại chất và chế phẩm dùng để trừ chuột, bảo vệ mùa màng và nông sản ... Tên khác: Thuốc trừ cỏ, thuốc diệt cỏ ... bám dính để làm tăng hiệu quả trừ sâu bệnh của các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Thuốc trừ sâu - Từ điển Nông nghiệp
vitc.edu.vn /tudiennn/home/view/6686
2019-05-12 12:58:04 110

Thuốc trừ sâu. Tên tiếng Anh: Insecticide. Nội dung: Nhóm các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để phòng trừ các loại côn trùng gây hại cây trồng, cây ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN