khóa học quản lý công nghệ thông tin
2019-04-26 02:06:02 229
khóa học quản lý công nghệ thông tin

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Các khóa học công nghệ thông tin Online từ cơ bản đến ...
unica.vn /course/cong-nghe-thong-tin
2019-04-15 05:52:14 254

Học công nghệ thông tin online tại Unica.vn, học từ kiến thức thực tế và chuyên sâu do những chuyên gia, giảng viên công nghệ thông ...

Các Khóa học Trực tuyến về Công nghệ Thông tin Hàng đầu
www.onlinestudies.vn /Khoa-hoc/C%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-Th%C3%B4ng-tin/
2019-04-21 17:52:07 242

một khóa học trực tuyến trong lĩnh vực CNTT là gì? công nghệ thông tin, hoặc thông tin cho ngắn, là cụm từ catchall đó đề cập đến hệ thống, phần cứng, phần ...

Các Khóa học về Công nghệ Thông tin Tốt nhất 2019
www.academiccourses.vn /Khoa-hoc/C%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-Th%C3%B4ng-tin/
2019-04-21 17:52:07 170

Các khóa học Công nghệ Thông tin là một lựa chọn xuất sắc để giúp bạn phát triển ... qua các chương trình với cả hai hình thức học truyền thống và trực tuyến.

Chương trình Đào tạo CNTT, Kỹ năng quản lý và Thiết kế - UEF
www.uef.edu.vn /ttnnth/thong-tin-khai-giang/chuong-trinh-dao-tao-cntt-ky-nang-quan-ly-thiet-ke-2881
2019-04-21 18:04:03 103

Với mục tiêu cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin, các kỹ năng về quản lý, thiết kế ... thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin và các khóa đào tạo ngắn hạn với ... 6, Internet Marketing 1, 45, 5, 1.300.000.

IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) | Trung tâm ...
robusta.vn /vi/chuong-trinh-dao-tao/quan-tri-cong-nghe-thong-tin/itms/it-management-skills-ki-nang-quan-ly-cntt-itms
2019-04-21 18:10:12 163

Trang chủ · Chương trình đào tạo · Quản trị công nghệ thông tin ... Mục tiêu khóa học ... Sự cần thiết của Chương trình học trong xu hướng mới về quản lý CNTT: chuyển từ mô hình 3 thành phần (Quản lý CNTT, Quản trị CNTT và Chiến lược ...

PMITS | Đào tạo Quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin ... - itpro
www.itpro.net.vn /
2019-04-21 18:22:04 119

Khóa học giúp cho học viên củng cố thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin kỹ năng quản lý dự án và cung cấp lộ trình cho việc thực hiện an ninh thông tin ...

Quản trị công nghệ thông tin | Trung tâm Công nghệ và Đào tạo ...
robusta.vn /vi/chuong-trinh-dao-tao/quan-tri-cong-nghe-thong-tin
2019-04-21 18:34:11 141

Quản trị công nghệ thông tin. Bao gồm các khoá đào tạo về kỹ năng, quy trình, khung công việc trong quản lý và quản trị CNTT như COBIT, TOGAF, ITSM.

Nghề Quản lý Công Nghệ Thông Tin Cần - InfoChief
infochief.com.vn /blog/nghe-quan-ly-cong-nghe-thong-tin-can.html
2019-04-21 18:34:11 170

5 Tháng Bảy 2016 ... Những nhà quản lý Công Nghệ Thông Tin (IT Manager) phải luôn chạy đua ... khi tìm kiếm các khóa học nâng cao trình độ quản lý trong nước.

Đào tạo Quản lý Dịch vụ CNTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 | BSI ...
www.bsigroup.com /vi-VN/ISOIEC-20000-IT-Service-Management/IT-Service-Management-Training-ISOIEC-20000/
2019-04-21 18:34:11 118

Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (ITIL) cung cấp điểm định chuẩn cho quản lý dịch vụ IT thông qua danh mục kiểm tra và thủ tục tiêu chuẩn. Khóa ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN