khoa học kỹ thuật và công nghệ là gì
2019-05-05 00:55:17 545

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_học_kỹ_thuật
2019-04-14 14:52:16 165

Các ngành khoa học kỹ thuật cổ điển bao gồm khoa học kỹ thuật xây dựng (bao gồm cả khoa học trắc địa), khoa học chế tạo máy và khoa học điện tử. Các ngành khoa học kỹ thuật mới bao gồm kỹ thuật an toàn, kỹ thuật công trình nhà, hóa kỹ thuật và vi kỹ thuật.

Khái niệm công nghệ
baocaototnghiep.net /khai-niem-cong-nghe/
2019-04-15 14:32:35 167

19 Tháng 4 2018 ... Ở Việt Nam, cho đến nay công nghệ thường được hiểu là quá trình tiến ... vì không thể quản lý công nghệ, một khi chưa xác định rõ nó là cái gì.

SỰ KHÁC NHAU VỀ NGHĨA CỦA CÁC TỪ KHOA HỌC, KỸ THUẬT ...
www.facebook.com /337738859751756/posts/s%E1%BB%B1-kh%C3%A1c-nhau-v%E1%BB%81-ngh%C4%A9a-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-t%E1%BB%AB-khoa-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87ch%C3%BAng-ta-th%E1%BB%AD-t%C3%ACm-/480036855521955/
2019-04-15 23:38:13 177

... VÀ CÔNG NGHỆ Chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa các từ khoa học, kỹ ... để sản xuất đại trà một sản phẩm nào đó (kỹ thuật ấy vận hành như thế nào?

Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học
giangvien.net /news/Cac-NLY-co-ban-cua-CN-Mac/The-nao-la-Khoa-hoc-ky-thuat-Phan-biet-khoa-hoc-ky-thuat-va-khoa-hoc-cong-nghe-595.html
2019-04-15 23:38:13 185

27 Tháng Bảy 2008 ... Chính vì vai trò to lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát ... các lĩnh vực khác nhau của khoa học kỹ thuật như trong điều khiển học ...

Gốc và nghĩa của các từ khoa học, công nghệ, và kỹ thuật « ZetaMu
zung.zetamu.net /2012/02/g%E1%BB%91c-va-nghia-c%E1%BB%A7a-cac-t%E1%BB%AB-khoa-h%E1%BB%8Dc-cong-ngh%E1%BB%87-va-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt/
2019-04-15 23:38:13 234

22 Tháng 2 2012 ... Quay về khoa học: muốn có công nghệ và kỹ thuật cao cấp, cần có nền ... Ví dụ như nếu ta phân biệt được đến 1000 loại rượu khác nhau, thì sự ... Vậy công nghệ có thể hiểu là kỹ năng, nghệ thuật trong công việc làm những cái gì đó. ... ở mức cao cấp, còn ngoài ra thì hai từ này có thể thay thế cho nhau.

Lý luận chung về khoa học công nghệ - VOER
voer.edu.vn /m/ly-luan-chung-ve-khoa-hoc-cong-nghe/ce8cf92e
2019-04-15 23:38:13 192

Như vậy thực chất của khoa học là sự khám phá các hiện tượng các thuộc tính ... xuất nào đều phải đảm bảo bốn thành phần trên mỗi thành phần đảm nhiệm ... Khoa học và công nghệ có nội dung khác nhau nhưng chúng lại có mối ... Sang thế kỉ 20 khoa học chuyển sang vị trí chủ đạo dẫn dắt sự nhảy vọt về công nghệ.

Khoa học và Công nghệ - Trung Tâm Đào tạo và Thông tin
cti.gov.vn /an-toan-giao-thong/553-khoa-hc-va-cong-ngh
2019-04-15 23:38:13 137

Như nhiều công trình nghiên cứu đã giới thiệu: Thuật ngữ “khoa học công nghệ” ... này trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cái nào chiếm ưu thế hơn cài nào, ...

Khái niệm hoạt động Khoa học và Công nghệ? - Sở khoa học công ...
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-21 21:10:15 250

12 Tháng Mười Hai 2012 ... Theo cách hiểu chung nhất, hoạt động khoa học và công nghệ là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho ...

Từ kỹ thuật đến công nghệ
amvc.free.fr /Damvc/GioiThieu/BuiVanNamSon/SaiGonTiepThi/82-TuKyThuatDenCongNghe-BVNS.htm
2019-04-29 19:30:04 99

VN - Thông thường, kỹ thuật và công nghệ hầu như đồng nghĩa với nhau. ... bởi khách hàng mấy ai quan tâm đến quy trình sản xuất ra chiếc xe ấy làm gì! ... dụng các khám phá khoa học và kỹ thuật trong thực tiễn, nhất là trong công nghiệp, ...

Khoa học kĩ thuật là gì? - Osteriallantica
osteriallantica.com /xa-hoi/khoa-hoc-ki-thuat-la-gi
2019-04-29 19:30:04 106

5 Tháng Chín 2018 ... Khoa học kỹ thuật là các ngành khoa học liên quan tới việc phát triển kỹ ... kỹ thuật an toàn, kỹ thuật công trình nhà, hóa kỹ thuật và vi kỹ thuật.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN