hướng dẫn luật khoa học và công nghệ
2019-05-05 00:11:16 326
hướng dẫn luật khoa học và công nghệ

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới ...
www.most.gov.vn /
2019-04-15 06:16:26 290

Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ
www.most.gov.vn /vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-04-15 16:58:12 299

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
thuvienphapluat.vn /van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-220224.aspx
2019-04-15 17:04:20 240

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học ...

Quy định về trích lập quỹ khoa học công nghệ của Doanh nghiệp
ketoanthienung.net /trich-lap-quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-dn.htm
2019-04-21 14:04:02 209

“Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp” là quy chế do doanh .... Năm 2016, Công ty B trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ là 800 triệu đồng ...

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-18-2016-TT-BKHCN-huong-dan-quan-ly-Du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-327577.aspx
2019-04-21 15:16:06 148

1 Tháng Chín 2016 ... Thông tư 18 quy định Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định, phê duyệt kinh phí hoạt động chung của dự án khoa học công nghệ ...

một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học & công nghệ
imsat.vn /Tin-tuc/Tin-tuc-su-kien/28776/mot-so-van-ban-phap-luat-trong-linh-vuc-khoa-hoc--cong-nghe-
2019-04-21 19:22:09 211

Tại Kỳ họp Quốc hội Khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc ... Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

Nghị định 08/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Khoa học và Công ...
nghidinh.blogspot.com /2014/02/nghi-inh-082014n-cp-ve-huong-dan-luat.html
2019-04-29 18:50:04 142

Nghị định 08/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Khoa học và Công ... tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; ...

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
thukyluat.vn /vb/nghi-dinh-08-2014-nd-cp-huong-dan-luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-35c40.html
2019-04-29 18:50:04 125

Thông tin mới nhất về Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công ...
luatsu-vn.com /luat-khoa-hoc-va-cong-nghe/
2019-04-29 18:50:04 154

Home / Tin tức / Tin pháp luật / Văn bản pháp luật / Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Khoa học ... Luật khoa học và công nghệ ...

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng ...
vndoc.com /nghi-dinh-so-08-2014-nd-cp/download
2019-04-29 18:50:04 145

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN