thuốc bảo vệ thực vật dịch tiếng anh
2019-05-13 15:10:17 559

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Thuốc bảo vệ thực vật | Vietnamese to English | Chemistry; Chem ...
www.proz.com /kudoz/vietnamese-to-english/chemistry-chem-sci-eng/1981636-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt.html
2019-05-12 18:46:10 208

25 Tháng Sáu 2007 ... Nhờ các bạn dịch thuật ngữ này ra tiếng Anh. Cám ơn nhiều. ... Cần phân biệt giữa thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu. Tất cả các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh và trừ cỏ đều được gọi chung là thuốc BVTV. Như vậy ...

Nghĩa của từ Thuốc bảo vệ thực vật - Từ điển Việt - Anh - Tra từ - Soha
tratu.soha.vn /dict/vn_en/Thu%E1%BB%91c_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
2019-05-12 18:46:10 121

Nghĩa của từ Thuốc bảo vệ thực vật - Từ điển Việt - Anh: Thuốc trừ sâu nghĩa tiếng Anh là: Pesticide - insecticide.

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) :: Việt ...
vietanhsongngu.com /thuat-ngu-tieng-anh-nganh-nong-nghiep--part-1--325.htm
2019-05-12 18:46:10 204

9 Tháng 4 2018 ... vietanhsongngu.com - Để mở rộng khối từ vựng tiếng Anh của các bạn, ... Guard cell : tế bào bảo vệ; Gymnosperm : thực vật hạt trần (thực vật ...

Thảo luận:Thuốc trừ dịch hại – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_d%E1%BB%8Bch_h%E1%BA%A1i
2019-05-12 18:46:10 121

Trong trường hợp này thì tiếng Việt gọi "insecticide" là gì? ... Còn thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc bảo vệ nông nghiệp là một phần của pesticide + một số chất ...

Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh - dich thuat
congtydichthuat.com /mon-hoc-nganh-trong-trot-bang-tieng-anh.html
2019-05-12 18:46:10 227

31 Tháng Bảy 2017 ... Danh sách các Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh, dịch thuật bảng ... 42 Thực hành bảo vệ thực vật 30 T Practice on Crop Protection

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP... - Dịch công ...
www.facebook.com /dichthuatchuyennganh/posts/thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-ng%C3%A0nh-n%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-part-11-acid-soil-%C4%91%E1%BA%A5t-ph%C3%A8n-2-aerobic-bacte/1525156311034556/
2019-05-12 18:46:10 122

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) 1 acid soil đất phèn 2 aerobic bacteria vi khuẩn hiếu khí 3 agricultural biological diversity tính đa... ... 50 guard cell tế bào bảo vệ 51 gymnosperm thực vật hạt trần (thực vật khỏa tử)

thuốc trừ sâu - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/thu%E1%BB%91c%20tr%E1%BB%AB%20s%C3%A2u
2019-05-12 19:58:04 126

thuốc trừ sâu translation in Vietnamese-English dictionary. ... phần trơ, không tên một phần của công thức thuốc trừ dịch hại mà có thể độc hại hơn ... hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thì nông dân càng để tâm đến thực tế là nếu điều kiện ... đổ sơn, thuốc trừ sâu, thuốc men hoặc dầu nhớt xuống cống có thể giết vi sinh vật tại ...

cùng dịch bài này nhé.giúp tớ [Lưu trữ] - Diễn đàn học tiếng Anh ...
www.tienganh.com.vn /archive/index.php/t-2224.html
2019-05-12 22:04:09 148

Theo số liệu thống kê,dư lượng thuốc trừ sâu rày ,thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học trong nông sản thực phẩm được phát hiện ở Việt ...

dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật - Tiếng Việt dịch
vi10.ilovetranslation.com /-GLV1hpNgsL=d/
2019-05-12 22:04:09 75

dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật dịch. ... Kết quả (Tiếng Anh) 1: residues of antibiotics and medicines and plant protection. đang được dịch ...

Phân loại thuốc bảo vệ thực vật - HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO ...
tracuunongnghiep.vn /vi/bvtv/ktbvtv/phanloaithuoc/ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt
2019-05-12 22:04:09 85

2 Tháng Sáu 2013 ... Phân loại thuốc BVTV trên thế giới, tiếng Anh. Dịch sang tiếng Việt. Acaricide. Thuốc trừ nhện. Adulticide. Thuốc diệt sâu trưởng thành.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN