sở khoa học và công nghệ tỉnh gia lai
2019-05-05 01:10:18 380

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Thông tin bên mời thầu
muasamcong.mpi.gov.vn /RA/UM_RAJ_GovrA010y.jsp
2019-04-15 12:22:15 280

Mã cơ quan, 1056922. Tên cơ quan (đầy đủ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên cơ quan (viết tắt). Tên cơ quan (tiếng Anh), University of ...

Sở Khoa học và Công nghệ
skh.quangngai.gov.vn /
2019-04-15 16:44:13 219

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2018, triển khai ... Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 bước đầu đã ... Năng suất Việt Nam - Chi nhánh tại Đà Nẵng mở khóa đào tạo “Chuyển đổi Hệ ...

Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
skhcn.gialai.gov.vn /Bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong/khcn/Cap-Giay-%C4%91ang-ky-hoat-%C4%91ong-khoa-hoc.aspx
2019-04-29 18:46:11 164

+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu); + Bản sao (có .... Căn cứ pháp lý, - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013. - Nghị định số ...

Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Tỉnh Gia Lai
www.gialai.gov.vn /gioi-thieu-chinh-quyen/so-khoa-hoc-va-cong-nghe.26.aspx
2019-04-29 19:48:04 176

Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban ...

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc với Viện ...
wasi.org.vn /so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-gia-lai-den-tham-va-lam-viec-voi-vien-khoa-hoc-ky-thuat-nong-lam-nghiep-tay-nguyen/
2019-04-29 19:48:04 207

12 Tháng Sáu 2018 ... Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018, bà Dương Thị Ngà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cùng đại diện Trung tâm Ứng ...

Tỉnh Gia Lai: Gỡ nút thắt thể chế để khoa học và công nghệ phát triển
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/12771/tinh-gia-lai--go-nut-that-the-che-de-khoa-hoc-va-cong-nghe-phat-trien.aspx
2019-04-29 19:48:04 112

30 Tháng Chín 2017 ... Theo ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai để có những kết quả đó, tỉnh Gia Lai đã chủ động quy hoạch phát triển KH&CN ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN