khóa học quản lý dự án xây dựng online
2019-05-04 02:11:20 393

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khóa học quản lý dự án thực hành – Học để làm – Viện Quản lý dự...
www.atoha.com /products/hoc-quan-ly-du-an-thuc-hanh
2019-04-15 14:58:18 130

Học viên có thể áp dụng được ngay những kiến thức được chắt lọc từ PMP vào dự án thực tế của mình dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhiều kinh nghiệm. 90% thời lượng là thực hành.

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán - Đại ...
www.cc.hcmut.edu.vn /bai-viet-khoa-hoc-quan-ly-du-an-161.aspx
2019-04-28 22:38:12 149

Nhằm cập nhật kiến thức văn bản pháp luật về xây dựng và bồi dưỡng cho học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án xây dựng ...

Các khóa học quản lý dự án xây dựng MỚI 2016 - Khoa học xây dựng
www.khoahocxaydung.edu.vn /chung-chi-quan-ly-du-an-khoa-hoc-quan-ly-du-an-khai-giang-2-khoathang/
2019-04-28 22:38:12 156

Các khóa học quản lý dự án xây dựng cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng khai giảng 2 khóa/tháng MỚI 2016.

Phần mềm Microsoft Project quản lý dự án online | Khóa học - GXD
gxd.edu.vn /courses/view/phan-mem-microsoft-project-quan-ly-du-an-online/82
2019-04-28 22:56:03 158

Phần mềm Microsoft Project quản lý dự án Online. - Khóa học bao gồm 6 bài học trong 6 tuần với các nội dung về Microsoft Project cơ bản. Ở khóa học cơ bản ...

Khóa học quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMI - Unica
unica.vn /tag/quan-ly-du-an
2019-04-28 22:56:03 139

Khó học quản lý dự án sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và công cụ trong quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMI. Đăng kí học Online trên ...

Các Khóa học Trực tuyến về Quản lý Dự án Xây dựng Hàng đầu
www.onlinestudies.vn /Khoa-hoc/Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-D%E1%BB%B1-%C3%A1n-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng/
2019-04-28 22:56:03 229

Học sinh có thể sử dụng các kỹ năng mới của mình để trở nên thông thái hơn trong lĩnh vực học tập đã chọn của mình. Khóa học trong quản lý dự án xây dựng ...

Khóa học Quản lý Dự án chuyên nghiệp - YouTube
www.youtube.com /watch
2019-04-28 23:14:15 153

14 Mar 2017 - 3 min - Uploaded by Định giá xây dựng & Quản lý dự ánGXD cũng còn nhiều khóa học rất hay mà có thể bạn quan tâm: - Đọc ... Định giá xây dựng & Quản lý dự án ... Đo ...

Khai giảng khóa học quản lý dự án trên toàn quốc
viendaotaoxaydung.edu.vn /hoc-quan-ly-du-an.html
2019-04-28 23:14:15 107

Khai giảng khóa học quản lý dự án và cấp chứng chỉ quản lý dự án trong xây dựng uy tín,giá ưu đãi.Khai giảng liên tục hàng tháng.Đăng ký ngay Ms Vân: ...

Chứng chỉ quản lý dự án xây dựng uy tín mới nhất theo Bộ Xây Dựng
vienquanlyxaydung.edu.vn /chung-chi-quan-ly-du-uy-tin-chuyen-nghiep-tren-toan-quoc/
2019-04-28 23:14:15 95

Chứng nhận: Sau khi kết thúc khóa học quản lý dự án, học viên được cấp CHỨNG NHÂN, CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG của Viện Quản Lý Xây ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN