giải pháp khoa học công nghệ ở việt nam
2019-04-26 06:10:33 788

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam
tapchitaichinh.vn /nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-viet-nam-115493.html
2019-04-15 05:50:24 317

Thực trạng phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã hội nhập và tham gia khá đầy đủ các hiệp định, điều ước quốc tế có liên quan đến thị trường KH&CN như: Tham gia Hiệp định về những khía cạnh liên quan đến thương mại ...

Khoa học và Công nghệ là giải pháp đưa Việt Nam tới CMCN 4.0
vietnamnet.vn /vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/khoa-hoc-va-cong-nghe-la-giai-phap-dua-viet-nam-toi-cmcn-4-0-451534.html
2019-04-15 06:12:16 160

17 Tháng Năm 2018 ... Trên cơ sở thông điệp ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/5), chủ đề ... xây dựng Đề án Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - Cục thông tin Khoa học ...
www.vista.gov.vn /LinkClick.aspx
2019-04-15 06:12:16 280

Định hướng phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 ..... 13. 1.2. ..... công nghệ. Khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 06:18:19 329

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

Ứng dụng khoa học công nghệ là giải pháp đột phá giao thông
cucqlxd.gov.vn /ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-la-giai-phap-dot-pha-giao-thong-2325.html
2019-04-21 14:46:07 124

2 Tháng 2 2018 ... Chiều nay (1/2), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng vào thực ...

Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định ...
hpstic.vn /news/Giai-phap-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-11956.html
2019-04-21 22:28:12 225

16 Tháng Bảy 2013 ... Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng .... xây dựng và phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường ... gửi đi đào tạo các chuyên ngành công nghệ cao ở các nước phát triển.

Nhiều giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Tây ...
www.nhandan.com.vn /khoahoc-congnghe/item/38877902-nhieu-giai-phap-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-phat-trien-tay-nguyen.html
2019-04-21 22:28:12 110

12 Tháng Giêng 2019 ... Sau hai năm thực hiện Chương trình “Khoa học và công nghệ (KH và ... Theo GS, VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, chủ ... về giải quyết tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên đưa ra các giải pháp ...

Mô hình khoa học công nghệ - Giải pháp nâng cao chất lượng đào ...
khcn.vnua.edu.vn /vi/news/tin-tuc/mo-hinh-khoa-hoc-cong-nghe-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-475.html
2019-04-21 22:28:12 102

31 Tháng Bảy 2018 ... Mô hình khoa học công nghệ - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên ... Việc học tập sử dụng mô hình trực quan đã trở nên phổ biến ở nước ... nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng năm Học viện đón ... Phát triển bền vững thức ăn thủy sản tại Việt Nam (Tiêu chí - Chứng nhận) ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN