khóa học ngắn hạn về quản trị tài chính
2019-05-04 06:01:15 386

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khóa học quản trị viên tài chính - clevercfo
clevercfo.edu.vn /quan-tri-vien-tai-chinh.html
2019-04-15 15:14:39 179

Khóa đào tạo quản trị viên tài chính Khóa học này trang bị cho các bạn làm quản lý tài chính kiến thức - kỹ năng và kinh nghiệm để thoát khỏi những "đau đầu" ...

Quản trị tài chính doanh nghiệp - Vietsourcing
vietsourcing.edu.vn /public/tai-chinh-ngan-hang/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep.html
2019-04-15 15:14:39 222

Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi ...

khóa đào tạo: nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp
feretco.ftu.edu.vn /%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-chuy%C3%AAn-m%C3%B4n,-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5/290-kh%C3%B3a-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p-4.html
2019-04-15 15:14:39 248

STT. Tên chuyên đề. Nội dung chính. Thời lượng. (Buổi). Ghi chú. 1. Học phần 1: Kế toán quản trị. - Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;.

Các Khóa Đào Tạo Ngắn Hạn Cho Doanh Nghiệp - Smart Train
smarttrain.edu.vn /dao-tao-ngan-han-cho-doanh-nghiep/
2019-04-21 17:50:10 147

Chương trình đào tạo ngắn hạn ... dễ áp dụng vào công việc. Nội dung các khóa học ... Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin. 02:

Viện Quản Trị Tài Chính AFC - Đào Tạo Tài Chính Chuyên Nghiệp
afc.edu.vn /
2019-04-23 08:44:04 139

Viện quản trị tài chính - AFC, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về giám đốc tài chính, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp ...

Khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp – Kế toán Centax
centax.edu.vn /khoa-hoc-quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep/
2019-04-29 02:26:03 132

Khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp hầu như không hiểu về kế toán, nhưng chủ doanh nghiệp lớp hay nhỏ đều phải hiểu và nắm bắt ...

Những khóa học tài chính ngắn hạn tốt nhất năm 2019
tuyensinhmba.edu.vn /khoa-hoc-tai-chinh-ngan-han-2019/
2019-04-29 02:50:04 84

11 Tháng Mười Hai 2018 ... Dưới đây là những khóa học tài chính ngắn hạn tốt nhất năm 2019. ... kỹ năng về tài chính thường rất khó khăn trong việc lựa chọn nơi theo học. ... là trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp – trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khóa học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp - IAS
ias.com.vn /Pages/ViewDocument.aspx
2019-04-29 02:50:04 177

Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. ... Học về chuẩn mực kế toán để biết cách đọc báo cáo tài chính. ... Phân tích các tài sản dài hạn. ... Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

Có nên học các khóa học tài chính ngắn hạn không?
tuyensinhtaichinh.net.vn /hoc-khoa-hoc-tai-chinh-ngan-han/
2019-04-29 02:50:04 119

12 Tháng Mười Hai 2018 ... Khóa học tài chính ngắn hạn là chương trình đào tạo về lĩnh vực tài ... Đây cũng là ưu thế, tạo điểm cộng lớn trong mắt những nhà quản trị của ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN