đầu tư cho khoa học công nghệ ở việt nam
2019-04-26 06:22:58 406

CÁC TRANG LIÊN QUAN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - Cục thông tin Khoa học ...
www.vista.gov.vn /LinkClick.aspx
2019-04-15 06:12:16 280

Định hướng phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 ..... 13. 1.2. ..... công nghệ. Khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 06:18:19 329

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

Khoa học công nghệ đã tạo đà cho các lĩnh vực phát triển
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/13477/khoa-hoc-cong-nghe-da-tao-da-cho-cac-linh-vuc-phat-trien-.aspx
2019-04-21 14:46:07 142

10 Tháng Giêng 2018 ... Nhờ đó, nhiều người đã biết thương mại điện tử là gì", ông Hoan nói và ... Việc thực hiện thành công là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ.

Đánh giá Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
www.worldbank.org /content/dam/Worldbank/document/EAP/Vietnam/Vietnam-STI-review-executive-summary-TIENGVIET-FINAL.pdf
2019-04-21 20:14:03 136

Đánh giá Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam . Tóm tắt báo cáo . Thành quả và thách thức • Việt Nam đã đạt ...

Thực trạng đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ từ ngân ...
tapchitaichinh.vn /nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/thuc-trang-dau-tu-cho-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-tu-ngan-sach-nha-nuoc-133809.html
2019-04-21 22:34:06 168

1 Tháng Giêng 2018 ... So với các nước, nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho khoa học và công nghệ ở Việt Nam còn hạn chế, ở Việt Nam ngân ...

Đầu tư cho hoạt động khoa học - công nghệ: Bước chuyển lớn của ...
www.sggp.org.vn /dau-tu-cho-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-buoc-chuyen-lon-cua-cac-doanh-nghiep-trong-nuoc-543410.html
2019-04-21 22:34:06 199

4 Tháng Chín 2018 ... Đầu tư cho hoạt động khoa học - công nghệ: Bước chuyển lớn của các ... công nghệ, từ đó góp phần mở ra phát triển đột phá cho Việt Nam và ...

Đầu tư cho khoa học công nghệ vẫn quá ít - Baodautu.vn
baodautu.vn /dau-tu-cho-khoa-hoc-cong-nghe-van-qua-it-d72838.html
2019-04-21 22:34:06 100

21 Tháng Mười Một 2017 ... Đầu tư cho khoa học công nghệ vẫn quá ít. Theo dự toán ... Chưa kể, đầu tư cho KHCN ở Việt Nam có thể nói là… chẳng giống ai. Chi cho ...

Cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ đã được đổi mới mạnh mẽ
thoibaotaichinhvietnam.vn /pages/thoi-su/2018-03-21/co-che-tai-chinh-cho-khoa-hoc-cong-nghe-da-duoc-doi-moi-manh-me-55089.aspx
2019-04-21 22:34:06 77

21 Tháng Ba 2018 ... ... chi cho lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) hàng năm được đảm bảo. ... nguồn lực NSNN đầu tư cho nghiên cứu KH&CN đang chuyển động ... 2018, chi NSNN cho KH&CN được đảm bảo ở mức 2% tổng chi NSNN. ... WB: Cổng dịch vụ công quốc gia là cải cách ấn tượng của Việt Nam (13/04).

Chi cho khoa học công nghệ: Doanh nghiệp đã mạnh tay hơn ...
vneconomy.vn /chi-cho-khoa-hoc-cong-nghe-doanh-nghiep-da-manh-tay-hon-20180316131136569.htm
2019-04-21 22:34:06 101

17 Tháng Ba 2018 ... Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có báo cáo ... Năm 2017, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam đã tăng 12 bậc, ... trong đó kinh phí đầu tư phát triển là 30.799 tỷ đồng (chiếm 44%) và ... cho khoa học và công nghệ được đảm bảo ở mức 2% tổng chi ngân ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN