chuẩn đầu ra của ngành khoa học vật liệu
2019-05-05 17:35:21 247

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học vật liệu – Wikipedia tiếng Việt
visco.edu.vn /nganh-khoa-hoc-vat-lieu.html
2019-04-14 08:44:14 219

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU
hus.vnu.edu.vn /sites/default/files/huongdan/6.NganhKhoahocvatlieu_Manganh7440122.pdf
2019-04-14 08:44:14 399

quang học,... nhằm phục vụ các vấn đề nghiên cứu công nghệ vật liệu và giải quyết ... Khoa học Vật liệu; Làm công tác quản lý / phát triển trong nhà nước hay ...

Cử nhân ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano - USTH
usth.edu.vn /vi/chuong-trinh/cu-nhan/cu-nhan-nganh-khoa-hoc-vat-lieu-tien-tien-cong-nghe-nano-79.html
2019-04-30 09:20:03 158

Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong các ngành công nghiệp vật liệu, chương trình đào tạo hệ đại học ngành khoa học vật liệu tiên tiến và ...

Chuẩn đầu ra - Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
www.mst.hcmus.edu.vn /vi/dao-tao/dao-tao/chuan-dau-ra-3.html
2019-04-30 09:50:08 129

22 Tháng 4 2018 ... Chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục ngành Khoa học Vật liệuSinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức sau:

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ Vật liệu - Viện Công ...
vcng.vnuf.edu.vn /chuan-dau-ra
2019-04-30 09:50:08 140

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ Vật liệu. 11 tháng 4, 2017. In Email. 1. Mục tiêu tổng quát. Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và ...

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - Trường Đại học ...
phenikaa-uni.edu.vn /portals/0/UserUpload/7030/chuan-dau-ra-bac-dai-hoc/CHU%E1%BA%A8N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20RA%20NG%C3%80NH%20C%C3%94NG%20NGH%E1%BB%86%20V%E1%BA%ACT%20LI%E1%BB%86U.pdf
2019-04-30 09:50:08 189

22 Tháng Tám 2018 ... CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ... học, sinh học và khoa học vật liệu để tổng hợp và phân tích, đánh giá các tính chất của ...

Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | CĐR Kỹ sư Vật lý kỹ thuật
www.aao.hcmut.edu.vn /index.php
2019-04-30 09:50:08 91

6 Tháng Năm 2016 ... Mục tiêu tổng quát của ngành là đào tạo kỹ sư Vật lý Kỹ thuật có năng lực ... Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng ... Có khả năng đo lường thu nhận, phân tích và diễn giải dữ liệu thực nghiệm vật lý.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật vật liệu - Phòng Đào tạo
daotao.tnut.edu.vn /tin-tuc/2014-11-19/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-vat-lieu-dt10.html
2019-04-30 09:50:08 154

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật vật liệu. ... khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai, ý thức cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật. 5.

Ngành Công nghệ vật liệu | Trường Đại học Phenikaa
webold.phenikaa-uni.edu.vn /nganh-cong-nghe-vat-lieu/
2019-04-30 10:08:14 167

Ngành Công nghệ Vật liệu là một ngành khoa học và công nghệ tiên tiến. ... Sử dụng tiếng Anh, tin học hiệu quả trong công việc… ... cơ sở ngành và chuyên ngành của các nhóm vật liệu: vật liệu polyme và compozit, vật liệu vô cơ – silicat, vật ...

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học vật liệu áp dụng từ năm 2017
sdh.hcmus.edu.vn /wp-content/uploads/2018/06/91-Chuan-dau-ra-nganh-Khoa-hoc-vat-lieu.pdf
2019-04-30 10:26:03 47

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ. (Đính kèm Quyết ... về Khoa học và. Công nghệ vật liệu tiên tiến, các kỹ thuật chế tạo và phân tích tính chất của vật liệu.