doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương
2020-09-25 23:05:10 130

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Hệ thống thang lương, bảng lương: Quy định và hướng dẫn xây dựng...
eduviet.vn /tin-tuc/he-thong-thang-luong-bang-luong-quy-dinh-va-huong-dan-xay-dung.html
2019-04-13 13:18:21 206

Xây dựng thang, bảng lương phải đảm bảo nguyên tắc: – Thang lương, bảng lương được xây dựng cho lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo công việc và ngành nghề được đào tạo.

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH xây dựng thang lương bảng lương phụ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2015-TT-BLDTBXH-xay-dung-thang-luong-bang-luong-phu-cap-luong-chuyen-xep-luong-273586.aspx
2019-04-13 13:18:21 141

Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sử dụng phương pháp khác để xây dựng thang lương, bảng lương của công ty cho phù hợp.

Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương
www.daotaoketoanhcm.com /thu-vien/lao-dong/tien-luong/huong-dan-xay-dung-he-thong-thang-bang-luong/
2019-04-13 13:18:21 179

Doanh nghiệp xây dựng thang lương bảng lương phù hợp dựa trên cơ sở sau: + Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc.

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 Excel mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/mau-he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2019-05-07 07:00:19 225

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 file Excel mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và 157/2018/NĐ-CP, quy định xây dựng thang ...

Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương quy định thế ...
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-lao-dong/doanh-nghiep-co-duoc-tu-xay-dung-thang-luong-bang-luong-.aspx
2019-05-07 07:14:15 116

21 Tháng 2 2019 ... Doanh nghiệp có được tự xây dựng thang lương, bảng lương? ... Tư vấn về tiền lương, thang lương, bảng lương cho người lao động làm việc theo chế độ ... mức lương tối thiểu như quy định trong Nghị định 49/2013/NĐ-CP ...

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/nguyen-tac-xay-dung-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2020-09-25 07:25:05 149

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 theo các nguyên tắc xây dựng hệ thống thang thang bảng lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Nghị định 90/2019 và 49.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2019 mới nhất
vanbanluat.com /tin-tuc-doanh-nghiep/huong-dan-xay-dung-thang-luong-bang-luong-567-32894-article.html
2020-09-25 07:25:05 92

Dưới đây là hướng dẫn xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp năm 2019. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp năm 2019. Hiện nay, các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương được quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP như sau:

Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương ...
luatminhkhue.vn /quy-dinh-va-thu-tuc-dang-ky-thang-luong--bang-luong-.aspx
2020-09-25 07:25:05 63

-Về thủ tục xây dựng thang lương, bảng lương. Kể từ ngày 01/05/2013 theo Điều 93 của Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. 1.

Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương cho doanh nghiệp
hoidap.thuvienphapluat.vn /hoi-dap/41419-hd-huong-dan-xay-dung-thang-bang-luong-cho-doanh-nghiep.html
2020-09-25 08:05:37 67

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp nên cũng có tham khảo qua các bài hướng dẫn trên trang nhưng khi tìm hiểu đến thủ tục xây dựng thang, bảng lương thì tôi vẫn còn lờ mờ chưa nắm rõ. Ban biên tập có thể hướng dẫn giúp tôi thủ tục này được không? Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Nguyễn Văn Quy (090***)

Cách xây dựng thang bảng lương và thang bảng lương mẫu
ketoanhongtrang.vn /cach-xay-dung-thang-bang-luong-va-thang-bang-luong-mau/
2020-09-25 11:35:12 117

– Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị phạt theo khoản 4, điều 13, nghị định 95/2013/NĐ-CP 2.2.2. Cách xây dựng thang bảng lương