khóa học quản lý dự án công nghệ thông tin
2019-04-26 08:55:29 368

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Lịch khai giảng Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ ...
pta.edu.vn /Lich-khai-giang-Khoa-nghiep-vu-Lap-va-Quan-ly-du-an-Cong-nghe-thong-tin-theo-Nghi-Dinh-102-CP-_c2_456__625.html
2019-04-22 01:22:04 118

Lịch khai giảng Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ ...

KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT-THEO NGHỊ ĐỊNH 102 ...
www.pta.edu.vn /KHOA-HOC-LAP-VA-QUAN-LY-DU-AN-CNTT-THEO-NGHI-DINH-102-ND-CP_c2_456__649.html
2019-04-22 01:22:04 118

Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền ...

PMITS | Đào tạo Quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin ... - itpro
www.itpro.net.vn /
2019-04-22 01:22:04 114

Khóa học giúp cho học viên củng cố thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin kỹ năng quản lý dự án và cung cấp lộ trình cho việc thực hiện an ninh thông tin ...

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CNTT (IT) CHUYÊN NGHIỆP ...
infochief.com.vn /Infochief-course-IT-Project-Skills.htm
2019-04-22 01:22:04 124

Quản lý dự án CNTT tại học viện INFOCHIEF là chương trình được thiết kế ... Dự án Quản lý nội dung số - CM ... 2. GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CIO ...

Khóa Học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp - IT Project ...
www.masterskills.org /IT_Project-training.htm
2019-04-22 01:22:04 207

Khóa học "Quản Lý Dự Án IT" tại học viện Masterskills là chương trình được thiết kế dành riêng cho Những nhà quản trị dự án Công Nghệ Thông Tin. Với mục ...

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo ...
quanlyduancongnghethongtin.com /khoa-nghiep-vu-lap-va-quan-ly-du-an-cong-nghe-thong-tin-theo-nghi-dinh-102-cp--c2-747---168.html
2019-04-22 01:22:04 107

Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền ...

Khai giảng khoá đào tạo Quản lý Dự án CNTT Chuyên nghiệp (IT ...
www.apexglobal.com.vn /khai-giang-khoa-dao-tao-quan-ly-du-an-cntt-chuyen-nghiep-it-project-management-professional/
2019-04-22 01:22:04 164

28 Tháng Mười 2016 ... Các học viên đến các ngân hàng, công ty địa ốc và công ty lớn như: Ngân hàng ... Khai giảng khoá đào tạo Quản lý Dự án CNTT Chuyên nghiệp (IT ... bộ thông tin truyền thông chọn làm giảng viên chính thức cho các khoá ...

Quản trị dự án Công nghệ thông tin | Đại học trực tuyến FUNiX
lms.funix.edu.vn /courses/course-v1:FUNiX+PMI301x+2016_T5/about
2019-04-22 01:22:04 135

Sau khi học môn học này các bạn sẽ biết được những khái niệm căn bản trong quản trị dự án Công nghệ thông tin. Khóa học sẽ dẫn dắt các bạn đi từng bước ...

Quản lý dự án | Trung tâm Công nghệ và Đào tạo Robusta
robusta.vn /vi/chuong-trinh-dao-tao/qu-n-ly-du-an
2019-04-22 01:22:04 155

Bao gồm các khoá như Quản lý dự án căn bản, PMP, Quản lý dự án CNTT, Microsoft Project. ... Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 ...

Khai giảng khóa học “Lập và quản lý dự án Công nghệ thông tin”
sav.gov.vn /Pages/chi-tiet-tin.aspx
2019-04-22 01:22:04 104

22 Tháng Mười Hai 2015 ... Khai giảng khóa học “Lập và quản lý dự án Công nghệ thông tin” , , Trang thông tin điện tử - Kiểm toán nhà nước - Kiểm toán nhà nước, KTNN, ...