quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia
2019-04-26 10:00:38 267
quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Home - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
nafosted.gov.vn /en/
2019-04-14 07:26:14 232

Call for applications: 2019 First intake of UK Fellowship grants following NAFOSTED – The UK Academies collaboration program. In 2016, National Foundation ...

Natif: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
natif.vn /
2019-04-21 19:28:07 152

Gỡ vướng để thúc đẩy đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) được thành lập nhằm hỗ trợ vốn cho các tổ.

Giới thiệu - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Nafosted
nafosted.gov.vn /gioi-thieu/
2019-04-22 01:30:15 167

Lấy ý kiến góp ý, từ các tổ chức, cá nhân. Mục Lấy ý kiến góp ý, từ các tổ chức, cá nhân thông tin đang được cập nhật. Ban Kiểm soát Quỹ · QUÁ TRÌNH PHÁT ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và ...
www.most.gov.vn /vn/pages/ChiTietToChuc.aspx
2019-04-22 01:30:15 107

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39367750 ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng Chuyên ...
fit.uet.vnu.edu.vn /quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-tuyen-dung-chuyen-vien-cong-nghe-thong-tin/
2019-04-22 01:30:15 124

1 Tháng Tám 2018 ... Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Website: http://nafosted.gov.vn. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Tên giao dịch ...

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia - VnExpress
vnexpress.net /khoa-hoc/quy-nafosted-ap-chuan-bat-buoc-cong-bo-quoc-te-viet-nam-tang-manh-3849565.html
2019-04-22 01:30:16 84

5 Tháng Mười Hai 2018 ... Từ chỗ mỗi năm chỉ có 49 bài báo công bố quốc tế, nay tăng lên là 814. Trung bình một đề tài nghiên cứu có 3 bài báo ISI.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Cổng thông tin ...
startup.gov.vn /noidung/csdl/Pages/QuyDauTu.aspx
2019-04-22 01:30:16 142

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED) ...

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc
csdl.thutuchanhchinh.vn /tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
2019-04-22 01:30:16 166

Bước 1: Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 ...

Thủ tục vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công ...
csdl.thutuchanhchinh.vn /tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
2019-04-22 01:30:16 164

Bước 1: Căn cứ theo Thông báo của Quỹ về thời hạn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ), tổ chức ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN