chính sách khoa học công nghệ của việt nam
2019-11-08 15:30:05 248

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
www.vkist.gov.vn /
2019-04-14 08:26:19 242

Xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp là nội dung được các đại biểu trao đổi sôi nổi tại Diễn đàn công nghiệp lần thứ II do Viện Khoa học và Công nghệ Việt ...

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Bộ_Khoa_học_và_Công_nghệ_Việt_Nam
2019-04-15 05:44:18 296

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu ...

Khoa học công nghệ | Báo Sài Gòn Giải Phóng
www.sggp.org.vn /khoahoc_congnghe/
2019-04-15 16:52:18 184

Saigon Innovation Hub (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - SIHUB) đã phối hợp cùng tập đoàn MILAI (Nhật Bản) tổ chức chuyến tham quan thực tế “Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng 6R của Nhật Bản” dành cho các tổ chức, cá nhân nhằm giới ...

Báo Khoa học và Phát triển - Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và...
www.khoahocphattrien.vn /
2019-04-17 07:36:08 146

Báo Khoa học và Phát triển, Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học & Công nghệ, chuyên sâu về khoa học, công nghệ, chính sách, địa phương, sức khỏe, khám phá, khởi nghiệp, kinh doanh công nghệ, diễn đàn startup, doanh nghiệp công nghệ.

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
nistpass.gov.vn /
2019-04-21 22:52:12 187

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ  Bạn đang xem ở chế độ ngôn ngữ Việt Nam ...

[Sách] Chính sách: Khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Việt...
www.ussh.vnu.edu.vn /d6/vi-VN/news/Sach-Chinh-sach-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-STI-cua-Viet-Nam-trong-xu-the-hoi-nhap-quoc-te-Thuc-trang-va-giai-phap-1-490-16499
2019-11-08 15:30:05 85

Nghiên cứu các đặc điểm của hệ thống STI từ chính sách đến thực tiễn hoạt động chính là nội dung của cuốn chuyên khảo với tựa đề “Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế: thực trạng và giải pháp”., [Sách] Chính sách: Khoa học, công nghệ và đổi ...

Chương 1. CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ...
www.cesti.gov.vn /thong-ke/12/chuong-1-cac-chu-truong-chinh-sach-cua-quoc-gia-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe
2019-11-08 15:30:05 119

Kết hợp các giải pháp KH&CN y, dược với các giải pháp khác để phát triển và duy trì dân số với quy mô và cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng dân số nhất là tầm vóc, thể lực của con người Việt Nam. + Khoa học và công nghệ năng lượng:

Khoa Học - Công nghệ
enternews.vn /cong-nghe-c243
2019-11-08 15:30:05 78

Khoa Học - Công nghệ - 29/10/2019, 09:00 . Sau người dùng tại Hàn Quốc, các smartphone cao cấp của Samsung bán chính hãng tại Việt Nam cũng bắt đầu được cập nhật phần mềm mới.