khoa học và công nghệ khác nhau như thế nào
2019-04-16 12:15:46 563

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org /wiki/Khoa_học
2019-04-14 06:48:24 436

Khoa học theo nghĩa rộng đã tồn tại trước kỷ nguyên hiện đại và trong nhiều nền văn minh cổ, nhưng khoa học hiện đại đánh dấu một bước phát triển vượt bậc khác biệt rất xa trong cách tiếp cận của nó so với thời kỳ trước đó.

Khoa học và Công nghệ: khác nhau chỗ nào? - Đông Tác
dongtac.hncity.org /
2019-04-15 16:38:13 243

23 Tháng 2 2012 ... Mỗi ngày tôi nghe và đọc, thậm chí dùng những từ như scientific, ... Định nghĩa theo Oxford · Vài khác biệt giữa khoa học và công nghệ (sưu tầm) ... Khoa học quan tâm đến tri thức, còn techne quan tâm đến làm thế nào.

SỰ KHÁC NHAU VỀ NGHĨA CỦA CÁC TỪ KHOA HỌC, KỸ THUẬT ...
www.facebook.com /337738859751756/posts/s%E1%BB%B1-kh%C3%A1c-nhau-v%E1%BB%81-ngh%C4%A9a-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-t%E1%BB%AB-khoa-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87ch%C3%BAng-ta-th%E1%BB%AD-t%C3%ACm-/480036855521955/
2019-04-15 16:38:13 208

... VÀ CÔNG NGHỆ Chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa các từ khoa học, kỹ ... để sản xuất đại trà một sản phẩm nào đó (kỹ thuật ấy vận hành như thế nào?

Thế nào là Khoa học kỹ thuật. Phân biệt khoa học kỹ thuật và khoa học
giangvien.net /news/Cac-NLY-co-ban-cua-CN-Mac/The-nao-la-Khoa-hoc-ky-thuat-Phan-biet-khoa-hoc-ky-thuat-va-khoa-hoc-cong-nghe-595.html
2019-04-15 16:38:13 206

27 Tháng Bảy 2008 ... Chính vì vai trò to lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát ... các lĩnh vực khác nhau của khoa học kỹ thuật như trong điều khiển học ...

Gốc và nghĩa của các từ khoa học, công nghệ, và kỹ thuật « ZetaMu
zung.zetamu.net /2012/02/g%E1%BB%91c-va-nghia-c%E1%BB%A7a-cac-t%E1%BB%AB-khoa-h%E1%BB%8Dc-cong-ngh%E1%BB%87-va-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt/
2019-04-15 16:38:13 253

22 Tháng 2 2012 ... Quay về khoa học: muốn có công nghệ và kỹ thuật cao cấp, cần có nền ... Ví dụ như nếu ta phân biệt được đến 1000 loại rượu khác nhau, thì sự ... Vậy công nghệ có thể hiểu là kỹ năng, nghệ thuật trong công việc làm những cái gì đó. ... ở mức cao cấp, còn ngoài ra thì hai từ này có thể thay thế cho nhau.

Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ - Liên hiệp các hội khoa ...
www.vusta.vn /vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Moi-quan-he-giua-khoa-hoc-va-cong-nghe-33918.html
2019-04-15 16:38:13 261

14 Tháng Sáu 2010 ... a) Công nghệ tác động đến khoa học như thế nào? ... Sự việc diễn ra như thế nào? ..... Bảng 1: Sự khác nhau giữa khoa học và công nghệ ...

Khoa học, công nghệ và xã hội – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc,_c%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_v%C3%A0_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
2019-04-15 16:38:13 220

Hiện đại diện cho các chính trị và kết cấu xã hội của các xã hội, ... nhưng độc đáo xã hội hiện đại, như những người tìm thấy ... Trong lĩnh vực của khoa học và công nghệ, có hai chính ống kính nào đó để quan điểm hiện đại. ... khác nhau văn hóa và mong đợi của xã hội của làm thế nào ...

Lý luận chung về khoa học công nghệ - VOER
voer.edu.vn /m/ly-luan-chung-ve-khoa-hoc-cong-nghe/ce8cf92e
2019-04-15 16:38:13 211

Như vậy thực chất của khoa học là sự khám phá các hiện tượng các thuộc tính ... xuất nào đều phải đảm bảo bốn thành phần trên mỗi thành phần đảm nhiệm ... Khoa học và công nghệ có nội dung khác nhau nhưng chúng lại có mối ... Sang thế kỉ 20 khoa học chuyển sang vị trí chủ đạo dẫn dắt sự nhảy vọt về công nghệ.

Khoa học và Công nghệ - Trung Tâm Đào tạo và Thông tin
cti.gov.vn /an-toan-giao-thong/553-khoa-hc-va-cong-ngh
2019-04-15 16:38:13 149

Như nhiều công trình nghiên cứu đã giới thiệu: Thuật ngữ “khoa học công nghệ” ... này trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cái nào chiếm ưu thế hơn cài nào, ...

Phân biệt Khoa học và Công nghệ - Cổng TTĐT HVQY
www.hocvienquany.vn /Portal/BT1354-phan_biet_khoa_hoc_va_cong_nghe.html
2019-04-15 16:38:13 192

HVQY: cụm từ khoa học và công nghệ được định nghĩa trong Luật khoa học và công ... cải tạo thế giới khách quan và chỉ dừng lại ở mức độ phục vụ cuộc sống mà ... rằng khoa học là hệ thống tri thức như đã nêu trên, ở các góc độ khác nhau ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN