khoa quản lý giáo dục đại học sư phạm tphcm
2019-05-03 22:51:56 421

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa Quản lý giáo dục - Trường ĐHSPHN > Trang chủ
qlgd.hnue.edu.vn /
2019-04-15 14:46:16 205

Khoa Quản lý giáo dục - Trường ĐHSPHN, Đại học Sư phạm Hà Nội, Quản lý, Quản lý giáo dục

Giới thiệu về ngành Quản lý Giáo dục - Trường Đại Học Sư Phạm ...
hcmup.edu.vn /index.php
2019-04-28 19:48:09 209

27 Tháng 2 2017 ... Đào tạo cử nhân Quản lý Giáo dục có phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu ... về Khoa học quản lý giáo dục, các môn học chuyên ngành quản lý giáo dục tại ... Hồ Chí Minh – 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.

Khoa Khoa Học Giáo Dục - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
hcmup.edu.vn /
2019-04-28 19:48:09 191

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Quản lý giáo dục) thi vào chương trình ...

Khoa Toán-Tin - Đại học Sư phạm TP.HCM
hcmup.edu.vn /
2019-04-28 19:48:09 217

Vào ngày 12/11/2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp .... CHIÊU SINH LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC ...

Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
hcmup.edu.vn /index.php
2019-04-28 19:48:09 202

Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TP. ... lượng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Tâm lí học, Giáo dục học, Quản lí giáo dục.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - <?=?> hcmue
hcmue.edu.vn /index.php/daotao/dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao
2019-04-28 19:48:09 166

27 Tháng 2 2018 ... TT, Mã ngành, Trình độ, Tên ngành, Chương trình đào tạo. 1, 52 14 01 14, Đại học, Quản lý giáo dục, Quản lý giáo dục. 2, 52 14 02 01, Đại học ...

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - hcmue
hcmue.edu.vn /index.php/tin-tuc-su-kien/tin-tuyen-dung/196-thong-bao-tuy-n-d-ng-gi-ng-vien-khoa-giao-d-c-m-m-non-2
2019-04-28 19:48:09 161

Giáo dục học mầm non, Tổ chức hoạt động vui chơi, Phát triển chương trình ... ngữ, Thiết kế môi trường giáo dục trong trường MN, Đánh giá trong GDMN, Quản lí GDMN, (03 giảng viên). Nơi làm việc. Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ... Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận địa phương).

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng ...
vi.wikipedia.org /wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
2019-04-28 19:48:09 94

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City ... Chí Minh là Phân khoa Sư phạm (Faculté de Pédagogie) thuộc Viện Đại học Sài ... Giáo dục Đặc biệt, Quản lý Giáo dục, Giáo dục học, Giáo dục Quốc phòng, ...

Điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục Đại Học, Cao Đẳng 2018 ...
kenhtuyensinh.vn /diem-chuan-dai-hoc/quan-ly-giao-duc-mm-7140114
2019-04-28 19:48:09 95

Cập nhật điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục 2018 mới nhất. Xem thông tin điểm chuẩn, điểm ... Tên trường: Đại Học Sư Phạm TPHCM. Mã ngành: 7140114.