quỹ phát triển khoa học và công nghệ hà nội
2019-05-04 20:05:33 239

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Home - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
nafosted.gov.vn /en/
2019-04-14 07:26:14 232

Call for applications: 2019 First intake of UK Fellowship grants following NAFOSTED – The UK Academies collaboration program. In 2016, National Foundation ...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ
www.vast.ac.vn /xuat-ban/tap-chi/1144-t-p-chi-khoa-h-c-va-cong-ngh
2019-04-14 08:26:19 308

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và ...
www.most.gov.vn /vn/pages/ChiTietToChuc.aspx
2019-04-22 01:30:15 107

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39367750 ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng Chuyên ...
fit.uet.vnu.edu.vn /quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-tuyen-dung-chuyen-vien-cong-nghe-thong-tin/
2019-04-22 01:30:15 124

1 Tháng Tám 2018 ... Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Website: http://nafosted.gov.vn. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Tên giao dịch ...

Thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Hà Nội | Sự kiện
thoibaonganhang.vn /thanh-lap-quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi-387.html
2019-04-29 14:24:07 90

23 Tháng Tám 2014 ... UBND Hà Nội vừa có quyết định thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội (Tên giao dịch quốc tế Hanoi Foundadion ...

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Hà Nội > newsdetail
www.thudo.gov.vn /newsdetail.aspx
2019-04-29 14:24:07 159

Thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội. 10:28 | 20/08/2014. Ngày 18/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP Hà Nội - Hanoi, Vietnam ...
www.facebook.com /pages/Qu%E1%BB%B9-Ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-TP-H%C3%A0-N%E1%BB%99i/1686814604869966
2019-04-29 14:24:07 91

Phone, Suggest a phone number ... Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP Hà Nội, Hanoi, Vietnam. ... Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP Hà Nội.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Quỹ phát triển KH & CN
www.hust.edu.vn /quy-phat-trien-kh-cn
2019-04-29 14:24:07 101

Tại việt Nam hiện nay, các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vay vốn, cấp ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) – Ca ...
camaustartup.com /blogs/tai-chinh/quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-nafosted
2019-04-29 14:24:07 95

17 Tháng Tám 2018 ... Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for ... Quỹ có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN