giáo trình xã hội học khoa học và công nghệ
2019-05-04 21:26:11 386

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tài liệu Xã hội học khoa học và công nghệ Xã hội ... - Tài liệu - Ebook
doc.edu.vn /tai-lieu/tai-lieu-xa-hoi-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-xa-hoi-hoc-moi-truong-55287/
2019-04-29 15:50:03 147

14 Tháng Giêng 2014 ... Tài liệu Xã hội học khoa học và công nghệ Xã hội học môi trường ... Những yếu kém: - Trình độ công nghệ của nhiều ngành sản xuất còn thấp .... Đổi mới quản lý, giao cho các tổ chức KH&CN quyền tự chủ rất cao, cả về tài ...

Xã hội học Khoa học và công nghệ - TaiLieu.VN
tailieu.vn /doc/xa-hoi-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-551427.html
2019-04-29 15:50:03 139

16 Tháng 4 2011 ... I. Quản lí hành chính trong khoa học a, Khái niệm Quản lí là gì? ... Xã hội học Khoa học và công nghệ Giảng viên: Vũ Văn Tuấn; Quản lí ... Nội dung trình bày niệm Khái Căn bệnh hành chính hóa khoa học và cách giải quyết. ... Và các giáo sư hay P.GS cũng không được giao chức năng tổ chức khoa ...

Bài giảng Xã hội học khoa học và công nghệ - Tài liệu, ebook, giáo ...
timtailieu.vn /tai-lieu/bai-giang-xa-hoi-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-28893/
2019-04-29 15:50:03 167

12 Tháng Tám 2013 ... Bài giảng Xã hội học khoa học và công nghệ - Các khía cạnh XH của ... tức là quá trình diễn ra sau D (triển khai) và T (chuyển giao tri thức) ...

(PDF) Tài liệu giáo trình "Xã hội học nông thôn" | Quang Tran Huu ...
www.academia.edu /30856933/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_gi%C3%A1o_tr%C3%ACnh_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Dc_n%C3%B4ng_th%C3%B4n_
2019-04-29 15:50:03 152

Hồ Chí Minh Khoa xã hội học Lớp cao học Xã hội học nông thôn Trần Hữu Quang .... Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 4, số 5B, tháng 5-2016, tr.

Tài liệu giáo trình "Xã hội học văn chương" | Quang Tran Huu ...
www.academia.edu /31575817/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_gi%C3%A1o_tr%C3%ACnh_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Dc_v%C4%83n_ch%C6%B0%C6%A1ng_
2019-04-29 15:50:03 92

HCM Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Văn học và Ngôn ngữ. ... 4 Xã hội học về quá - Các định chế trung giới giữa nhà văn với công chúng 5 trình ... Trần Đình Sử, “Văn học và ý thức hệ xã hội”, Tạp chí Văn hóa Nghệ An ...

Tài liệu giáo trình "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội ...
www.academia.edu /30857230/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_gi%C3%A1o_tr%C3%ACnh_Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADn_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_
2019-04-29 15:50:03 164

Tài liệu giáo trình "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội" ... HCM Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Nhân học. .... cứu khoa học, Hà Nội, Nxb Tri thức và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP.

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC - Thư viện - hunre
lib.hunre.edu.vn /GIAO-TRINH-NHAP-MON-XA-HOI-HOC-5058-82-82-tailieu
2019-04-29 15:50:03 238

Phần II: Một số chuyên đề nghiên cứu về xã hội học chuyên biệt. ... Giới thiệu: Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng ... Giới thiệu: Tài liệu hướng dẫn bạn đọc trình bày các tài liệu như: bài tập lớn, báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu .... Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ...

Tiểu luận cuối kỳ Xã hội học Khoa học và Công nghệ - Tài liệu
123doc.org /doc_search_title/3615670-tieu-luan-cuoi-ky-xa-hoi-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe.htm
2019-04-29 15:50:03 154

Tài liệu về Tiểu luận cuối kỳ Xã hội học Khoa học và Công nghệ - Tài liệu ... H i Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa ... mực cộng đồng khoa học Bằng ...

Khoa Xã hội học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà ...
ussh.vnu.edu.vn /c3/vi-VN/gioi-thieu-c/Khoa-Xa-hoi-hoc-2-546
2019-04-29 15:50:03 158

Từ năm 2006, bên cạnh việc đào tạo chuyên ngành Xã hội học, Khoa là một ... tạo Thạc sỹ Xã hội học ứng dụng, chương trình đào tạo Thạc sỹ Công tác Xã hội, ...