điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2019-04-26 10:40:41 303

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp khoa học và công...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-13-2019-ND-CP-quy-dinh-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-325043.aspx
2019-04-15 06:20:22 126

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu đãi về thuế XNK Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN).

Doanh nghiệp KHCN - SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
www.dost.hochiminhcity.gov.vn /pages/doanh-nghiep-khcn.aspx
2019-04-15 06:20:22 168

- Quyết định số 187/QĐ-SKHCN ngày 26/4/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. (download) II- Điều kiện để được chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN:

Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
dost.hanoi.gov.vn /doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe1
2019-04-15 06:24:21 332

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ KH&CN để tạo ra sản phẩm hàng hóa từ kết quả ...

Điều kiện thành lập doanh nghiệp Khoa học công nghệ
ketoansaigon.net /dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-105
2019-04-21 14:28:11 192

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ ... Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ...

Điều kiện tiên quyết thành lập doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ
luatdragon.vn /goc-tu-van/dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
2019-04-21 14:28:11 216

23 Tháng Ba 2018 ... Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Theo khoản 2 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp khoa học công nghệ là ...

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Những điểm mới về ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/15653/nghi-dinh-so-13-2019-nd-cp-cua-chinh-phu---nhung-diem-moi-ve-chinh-sach-phat-trien-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx
2019-04-22 01:42:09 188

25 Tháng 2 2019 ... Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Những điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Tân Thành Thịnh
tanthanhthinh.com /thanh-lap-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-476-a8id.html
2019-04-22 01:48:09 129

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) được hiểu là DN mà “hoạt ... Vậy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ bao gồm những thủ tục gì? ... Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Công Ty Luật - Tư Vấn Luật
www.antlawyers.com /doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe/
2019-04-22 01:54:06 153

20 Tháng Ba 2019 ... Doanh nghiệp KH&CN phải đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 6 Nghị định ...

Những kỳ vọng với Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp ...
www.khcnpy.gov.vn /2019/02/nhung-ky-vong-voi-nghi-dinh-13-2019-nd-cp-ve-doanh-nghiep-khcn/
2019-04-22 01:54:06 209

27 Tháng 2 2019 ... ... trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), đồng thời có ... Điểm nổi bật thứ hai trong NĐ 13 điều kiện hưởng ưu đãi thuế: chỉ ...

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
business.gov.vn /tabid/60/catid/10/item/37843/h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-doanh-nghi%E1%BB%87p-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87.aspx
2019-04-22 01:54:06 205

a) Giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ có nhu cầu và đủ điều kiện ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN