khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
2019-04-26 05:05:26 271

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/14825/khoa-hoc-va-cong-nghe-dong-gop-tren-30--gia-tri-gia-tang-cua-san-xuat-nong-nghiep.aspx
2019-04-15 16:50:16 220

7 Tháng Chín 2018 ... Trong đó, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có bước phát triển mạnh ... Sáng 07/9/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông ...
congthuong.vn /day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep-nong-thon-112392.html
2019-04-15 16:50:16 258

27 Tháng Mười Một 2018 ... Nhằm đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sau 10 năm thực hiện ...

Khoa học và công nghệ đã đóng góp hiệu quả cho sản xuất nông ...
www.nhandan.com.vn /congnghe/item/38371902-khoa-hoc-va-cong-nghe-da-dong-gop-hieu-qua-cho-san-xuat-nong-nghiep.html
2019-04-15 16:50:16 216

26 Tháng Mười Một 2018 ... NDĐT - Ngày 26-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) ... khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ... giá vai trò của KH-CN đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát ...
www.sggp.org.vn /tam-nhin-va-giai-phap-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-phat-trien-nong-nghiep-thong-minh-ben-vung-540410.html
2019-04-15 16:50:16 171

21 Tháng Tám 2018 ... Ngày 21-8, tại Hà Nội, ba Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Khoa học – Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Tầm ...

Xu thế đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp - Báo Nhân Dân ...
nhandan.com.vn /hangthang/item/37772502-xu-the-dua-khoa-hoc-cong-nghe-vao-nong-nghiep.html
2019-04-21 20:58:22 139

30 Tháng Chín 2018 ... Khoa học công nghệ luôn được coi là giải pháp then chốt tạo đột phá ... mở rộng diện tích gieo trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại ...

Cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông ...
iasvn.org /tin-tuc/Can-tang-cuong-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-vao-san-xuat-nong-nghiep-5684.html
2019-04-21 20:58:22 234

Tuy vậy, việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp còn chậm. Hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi có ...

Khoa học đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong nông nghiệp
vnexpress.net /khoa-hoc/khoa-hoc-dong-gop-tren-30-gia-tri-gia-tang-trong-nong-nghiep-3845077.html
2019-04-21 21:04:17 112

26 Tháng Mười Một 2018 ... Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. ... Thành tựu mới chỉ đạt đối với một số sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra, lúa, ngô, tiêu, ...

Vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và đời ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/7091/vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-trong-san-xuat-nong-nghiep-va-doi-song-nong-dan.aspx
2019-04-21 21:28:10 125

29 Tháng Tám 2016 ... Ngày 23/8/2016, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức hội thảo “Vai trò của khoa học công nghệ ...

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch của Israel
laocai.gov.vn /skhcn/1241/27929/45176/291738/Tin-trong-nuoc/Ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiep-sach-cua-Israel.aspx
2019-04-21 21:28:10 206

Luôn đi đầu trong ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, Israel đã trở thành một điển hình nông nghiệp của thế giới. 1. Công nghệ nhà kính. Ứng dụng ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN