luật bảo vệ môi trường nước ta ra đời năm nào
2019-05-14 14:20:29 644

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật bảo vệ môi trường 2014 - Thư Viện Pháp Luật
thuvienphapluat.vn /van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx
2019-04-17 03:52:13 189

23 Tháng Sáu 2014 ... Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các ... chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến .... Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Dự thảo online - Quốc hội
duthaoonline.quochoi.vn /DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx
2019-04-17 03:52:13 308

1 Tháng Mười 2013 ... Quan trắc môi trường (QTMT) là từ ngữ kỹ thuật (thuật ngữ) về môi ... ngữ QTMT dùng trong Luật BVMT 2005 là từ tương ứng với từ của tiếng Anh là .... hệ thống” ? không rõ “theo dõi về môi trường” là theo dõi cái gì cụ thể ?

Luật Bảo vệ môi trường - Luật Việt Nam
luatvietnam.vn /linh-vuc-khac/luat-29-l-ctn-quoc-hoi-2804-d1.html
2019-04-17 05:54:12 231

Bảo vệ môi trường được quy định trong Luật này là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái ...

Luật Bảo vệ môi trường - Những điểm sáng trong công tác quản lý
litteritcostsyou.org /luat-bao-ve-moi-truong/
2019-04-17 05:54:12 343

17 Tháng 2 2019 ... Luật Bảo vệ môi trường luôn không ngừng được kiến nghị sửa đổi nhằm giải quyết những nhức nhối trong thực ... Xem thêm: Môi trường là gì?

(DOC) luật và chính sách môi truơng | Linh Nguyễn - Academia.edu
www.academia.edu /12457479/lu%E1%BA%ADt_v%C3%A0_ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch_m%C3%B4i_tru%C6%A1ng
2019-05-11 19:26:21 249

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 1.1. ... Trong tuyên ngôn của UNESCO năm 1981, môi trường được hiểu là: “Toàn bộ ... Theo Điều 1 Luật Bảo vệ Môi trường 1993: “Môi trường bao gồm các yếu tố ...

Báo cáo tổng kết 8 năm thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2005
duthaoonline.quochoi.vn /DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx
2019-05-11 21:14:11 210

Với luật pháp về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, chúng ta đã nhanh chóng hình ..... Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn của KCN: Hoạt động sản xuất tại các ...

Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường ở Việt ...
ttbd.gov.vn /Home/Default.aspx
2019-05-13 17:42:08 198

13 Tháng Năm 2014 ... Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 có hiệu lực thi hành, hàng loạt các văn bản dưới ... và một loạt các Tiêu chuẩn Việt Nam được ra đời. ... Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ... Sự phối hợp với bộ chủ quản là Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ như thế nào…

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 - Luật Việt Nam
luatvietnam.vn /tai-nguyen/luat-52-2005-qh11-quoc-hoi-18076-d1.html
2019-05-13 17:42:08 152

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 quy định nguyên tắc bảo vệ môi ... Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ... và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, ... tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2005 - THÔNG TIN ...
thongtinphapluatdansu.edu.vn /2008/05/01/5834/
2019-05-13 17:42:08 116

1 Tháng Năm 2008 ... Hai là, môi trường nước ta tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến ... Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường lần này đã đề ra các quy định cụ thể, ..... Nhiều đô thị mới, khu dân cư ra đời đáp ứng nhu cầu của nhân dân. ..... Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, ...

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: Đột phá vì môi trường bền vững ...
ietvn.vn /tin-tuc/Luat-Bao-ve-moi-truong-nam-2014-Dot-pha-vi-moi-truong-ben-vung/1561.aspx
2019-05-13 17:42:08 152

5 Tháng Giêng 2015 ... Khoa học - Công nghệ trong nước ... Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 ... năm 2005 ra đời đến nay, Luật BVMT năm 2014 là bước tiến để chúng ta tiếp tục ... So với Luật BVMT năm 2005 (15 Chương và 136 Điều) có những điểm cơ bản gì mới, thưa Thứ trưởng?

CÁC VIDEO LIÊN QUAN