mẫu xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49
2020-09-25 11:35:12 210

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH xây dựng thang lương bảng lương phụ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2015-TT-BLDTBXH-xay-dung-thang-luong-bang-luong-phu-cap-luong-chuyen-xep-luong-273586.aspx
2019-04-13 13:18:21 141

Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sử dụng phương pháp khác để xây dựng thang lương, bảng lương của công ty cho phù hợp.

Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương
www.daotaoketoanhcm.com /thu-vien/lao-dong/tien-luong/huong-dan-xay-dung-he-thong-thang-bang-luong/
2019-04-13 13:18:21 179

Doanh nghiệp xây dựng thang lương bảng lương phù hợp dựa trên cơ sở sau: + Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc.

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 Excel mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/mau-he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2019-05-07 07:00:19 225

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 file Excel mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và 157/2018/NĐ-CP, quy định xây dựng thang ...

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-49-2013-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
2019-05-07 07:20:07 155

14 Tháng Năm 2013 ... Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền ... tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định ...

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/nguyen-tac-xay-dung-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2020-09-25 07:25:05 149

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 theo các nguyên tắc xây dựng hệ thống thang thang bảng lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Nghị định 90/2019 và 49.

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới...
www.ketoan.vn /12992/tai-ve-mau-file-excel-xay-dung-thang-bang-luong-theo-quy-dinh-moi-nhat-2020/
2020-09-25 11:35:12 63

Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương. Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định: Khi xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương cho người lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo:

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2013 Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP
hanoiketoan.edu.vn /Mau-he-thong-thang-luong-bang-luong-nam-2013.htm
2020-09-25 11:35:12 73

Theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP, nguyên tắc xây dựng thang bảng lương được xác định: 1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý , lao động chuyên môn kỹ thuật ...

Mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất 2020
thuthuatphanmem.vn /mau-thang-bang-luong-chuan-moi-nhat/
2020-09-25 11:35:12 62

Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp. Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Nghị định 157/2018/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau: 1.

Cách xây dựng và Mẫu thang bảng lương năm 2020
www.ketoan.vn /8650/cach-xay-dung-va-mau-thang-bang-luong-nam-2020/
2020-09-25 11:35:12 74

Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước. 2. Cách xây dựng bậc 1 trên thang bảng lương năm 2020 So với mức lương tối thiểu vùng

Cách xây dựng thang bảng lương và thang bảng lương mẫu
ketoanhongtrang.vn /cach-xay-dung-thang-bang-luong-va-thang-bang-luong-mau/
2020-09-25 11:35:12 117

– Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị phạt theo khoản 4, điều 13, nghị định 95/2013/NĐ-CP 2.2.2. Cách xây dựng thang bảng lương