xây dựng hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp
2020-09-25 23:10:04 128

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Hệ thống thang lương, bảng lương: Quy định và hướng dẫn xây dựng...
eduviet.vn /tin-tuc/he-thong-thang-luong-bang-luong-quy-dinh-va-huong-dan-xay-dung.html
2019-04-13 13:18:21 206

Xây dựng thang, bảng lương phải đảm bảo nguyên tắc: – Thang lương, bảng lương được xây dựng cho lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo công việc và ngành nghề được đào tạo.

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH xây dựng thang lương bảng lương phụ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2015-TT-BLDTBXH-xay-dung-thang-luong-bang-luong-phu-cap-luong-chuyen-xep-luong-273586.aspx
2019-04-13 13:18:21 141

Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sử dụng phương pháp khác để xây dựng thang lương, bảng lương của công ty cho phù hợp.

Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương
www.daotaoketoanhcm.com /thu-vien/lao-dong/tien-luong/huong-dan-xay-dung-he-thong-thang-bang-luong/
2019-04-13 13:18:21 179

Doanh nghiệp xây dựng thang lương bảng lương phù hợp dựa trên cơ sở sau: + Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc.

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 Excel mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/mau-he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2019-05-07 07:00:19 225

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2019 file Excel mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và 157/2018/NĐ-CP, quy định xây dựng thang ...

Hệ thống Thang bảng lương là gì ? Tại sao DN nên xây dựng TBL ?
aztax.com.vn /thong-thang-bang-luong-la-gi/
2019-05-07 07:08:10 165

26 Tháng Mười 2017 ... Thiết kế thang bảng lương là một kĩ năng cần có của một người quản trị nhân sự trong một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều DN hiện hành vẫn ...

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/nguyen-tac-xay-dung-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2020-09-25 07:25:05 149

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 theo các nguyên tắc xây dựng hệ thống thang thang bảng lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Nghị định 90/2019 và 49.

#1 Cách xây dựng thang bảng lương chuẩn theo quy định pháp ...
luatnqh.vn /cach-xay-dung-thang-bang-luong/
2020-09-25 07:25:05 86

8/9/2020 · Các đối tượng thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương năm 2019 Căn cứ Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 121/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp không thực hiện theo chế độ tiền lương của nhà nước thực hiện xây dựng, rà soát thang bảng lương sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương ...
luatminhkhue.vn /quy-dinh-va-thu-tuc-dang-ky-thang-luong--bang-luong-.aspx
2020-09-25 07:25:05 63

-Về thủ tục xây dựng thang lương, bảng lương. Kể từ ngày 01/05/2013 theo Điều 93 của Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. 1.

Mẫu hệ thống thang bảng lương 2020 mới nhất file Excel
ketoanthienung.net /mau-he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat-theo-nd-49.htm
2020-09-25 08:10:05 64

Mẫu thang bảng lương năm 2020 mới nhất: Mẫu hệ thống thang bảng lương của Công ty Cổ phần, TNHH; Tải biểu mẫu thang bảng lương Excel miễn phí tại đây: 1. Hệ thống thang bảng lương áp dụng cho Doanh nghiệp: Căn cứ theo Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ:

Xây dựng thang, bảng lương đối với doanh nghiệp nước ngoài
baochinhphu.vn /Tra-loi-cong-dan/Xay-dung-thang-bang-luong-doi-voi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai/173175.vgp
2020-09-25 22:25:04 26

Hiện nay, việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ; Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 và Thông tư số 28/2007/TT ...