phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp
2019-04-26 05:00:25 287
phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/14825/khoa-hoc-va-cong-nghe-dong-gop-tren-30--gia-tri-gia-tang-cua-san-xuat-nong-nghiep.aspx
2019-04-15 16:50:16 220

7 Tháng Chín 2018 ... Trong đó, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có bước phát triển mạnh ... Sáng 07/9/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông ...
congthuong.vn /day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep-nong-thon-112392.html
2019-04-15 16:50:16 258

27 Tháng Mười Một 2018 ... Nhằm đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sau 10 năm thực hiện ...

Khoa học và công nghệ đã đóng góp hiệu quả cho sản xuất nông ...
www.nhandan.com.vn /congnghe/item/38371902-khoa-hoc-va-cong-nghe-da-dong-gop-hieu-qua-cho-san-xuat-nong-nghiep.html
2019-04-15 16:50:16 216

26 Tháng Mười Một 2018 ... NDĐT - Ngày 26-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) ... khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ... giá vai trò của KH-CN đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát ...
www.sggp.org.vn /tam-nhin-va-giai-phap-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-phat-trien-nong-nghiep-thong-minh-ben-vung-540410.html
2019-04-15 16:50:16 171

21 Tháng Tám 2018 ... Ngày 21-8, tại Hà Nội, ba Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Khoa học – Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Tầm ...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông ...
iasvn.org /tin-tuc/Day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep,-nong-thon-6117.html
2019-04-15 16:50:16 230

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn. Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát ...
www.mard.gov.vn /Pages/tam-nhin-va-giai-phap-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-phat-trien-nong-nghiep-thong-minh-ben-vung--.aspx
2019-04-15 16:50:16 186

22 Tháng Tám 2018 ... Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh bền vững. Ngày 21-8, tại Hà Nội, ba Bộ Nông ...

Đẩy mạnh phát triển KH&CN trong nông nghiệp - Viện Khoa học ...
www.vawr.org.vn /index.aspx
2019-04-15 16:50:16 145

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong giai đoạn 2001-2011, các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) nông nghiệp và phát ...

Cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông ...
iasvn.org /tin-tuc/Can-tang-cuong-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-vao-san-xuat-nong-nghiep-5684.html
2019-04-21 20:58:22 234

Tuy vậy, việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp còn chậm. Hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi có ...

Tin KH&CN - Vkist
www.vkist.gov.vn /c3/vi-VN/pages-c/Tin-KHCN-6-2299
2019-04-21 21:22:23 133

Ngày 22/6 tới, tại Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp tổ chức Hội ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN