viện khoa học môi trường và phát triển bền vững
2019-05-05 05:50:42 329

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Viện khoa học môi trường
esi.gov.vn /
2019-04-15 17:38:21 179

Viện khoa học môi trường là đơn vị chuyên nghiên cứu lĩnh vực khoa học môi trường.

Viện Khoa học môi trường - Tổng Cục Môi Trường
vea.gov.vn /vn/gioithieu/donvitructhuoc/Pages/Vi%E1%BB%87nKhoah%E1%BB%8DcQu%E1%BA%A3nl%C3%BDM%C3%B4itr%C6%B0%E1%BB%9Dngnd.aspx
2019-04-15 17:38:21 246

4 Tháng Chín 2009 ... Viện Khoa học môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng nghiên cứu ...

VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN (VESDEC)
vesdec.com.vn /vi/
2019-04-15 17:38:21 132

Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 311022 cho Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC). cấp theo QĐ số ...

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Vusta
www.vusta.vn /vi/danh-ba/Don-vi-truc-thuoc/Vien-Khoa-hoc-Moi-truong-va-Xa-hoi-747.html
2019-04-15 17:38:21 203

28 Tháng Mười 2014 ... Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật hoạt động khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài ...

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
www.vesdi.org.vn /
2019-04-15 17:56:10 132

Cách đây 20 năm, ngày 16/10/1995, VACNE đã quyết định thành lập Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững, là một cơ sở khoa học và công nghệ trực ...

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững
vnctongiao.vass.gov.vn /noidung/gioithieu/cocautochuc/Pages/thong-tin-don-vi.aspx
2019-04-30 00:20:13 76

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững - tên giao dịch quốc tế là ... and Sustainable Development (viết tắt IESD), thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt ...

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững
www.hanoisoftware.com /vi-VN/316F5716727E42C58DCE6A0DECE1E60B/View/Khach-hang/Vien-Nghien-cuu-Moi-truong-va-Phat-trien-ben-vung/Print.aspx
2019-04-30 00:20:13 70

10 Tháng Giêng 2008 ... Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững - tên giao dịch quốc ... Development (viết tắt IESD), thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam...,

Giới thiệu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC ...
cres.vnu.edu.vn /gioi-thieu/
2019-04-30 00:20:13 68

Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) được thành lập ngày 17/11/2016, ... lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. ... Nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài ...

Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững - Liên hiệp các ...
www.vusta.vn /vi/danh-ba/Don-vi-truc-thuoc/Vien-Tai-nguyen-Moi-truong-va-Phat-trien-ben-vung-822.html
2019-04-30 00:20:13 73

28 Tháng Mười 2014 ... Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững - Detail - Danh bạ -. ... -Nghiên cứu Khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ. ... -Dich vụ KH&CN: tư vấn điều tra cơ bản và quản lý, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên ...