xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49/2013
2019-05-14 00:20:25 476
xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49/2013

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 mới nhất
ketoanthienung.org /tin-tuc/nguyen-tac-xay-dung-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2019-04-13 20:18:21 276

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 theo các nguyên tắc xây dựng hệ thống thang thang bảng lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Nghị định 157/2018 và 49.

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 - Hồ sơ đăng ký
ketoanthienung.net /cach-xay-dung-thang-bang-luong-moi-nhat.htm
2019-04-13 20:18:21 316

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương năm 2019 gồm: 1. Hệ thống thang bảng lương 2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương 3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương 4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 5.

Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương 2018
baohiemxahoidientu.vn /bhxh/huong-dan-xay-dung-thang-bang-luong-2018.html
2019-04-13 20:18:21 191

5. Xây dựng bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng: Lập theo mẫu trên. Quy định chi tiết cho mỗi vị trí công việc theo hệ thống thang, bảng lương đã xây dựng. 6.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2019 - Misa
www.misa.com.vn /tin-tuc/chi-tiet/newsid/63038/Huong-dan-xay-dung-thang-bang-luong-2019
2019-05-07 14:08:10 235

11 Tháng 4 2019 ... Xây dựng hệ thống thang bảng lương là điều bắt buộc đối với mỗi doanh ... tắc nào và cách xây dựng thang bảng lương 2019 như thế nào?

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-49-2013-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
2019-05-07 14:20:07 149

14 Tháng Năm 2013 ... Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền ... tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định ...

Thang bảng lương 2013 - Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP - Trang 4
danluat.thuvienphapluat.vn /thang-bang-luong-2013-theo-nghi-dinh-49-2013-nd-cp-92803.aspx
2019-05-07 14:20:07 156

16 Tháng Năm 2013 ... Theo quy định tại Nghị định49/2013/NĐ-CP, nguyên tắc xây dựng thang ... Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, ...

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương ...
thukyluat.vn /vb/nghi-dinh-49-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-tien-luong-2dbfb.html
2019-05-07 14:20:07 156

21 Tháng 2 2017 ... Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương. ... tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang ... Về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, nghị định 49/2013 đã nêu rõ ...

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG NĂM 2013 Theo Nghị ...
longdien.baria-vungtau.gov.vn /documents/10180/0/4.%20He%20thong%20thang%2C%20bang%20luong%20theo%20ND%2049.doc
2019-05-07 14:20:07 144

Theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP, nguyên tắc xây dựng thang bảng lương được xác định như sau: 1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, ...

Nghị định 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
vbpl.vn /TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx
2019-05-07 14:20:07 93

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng ... hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi ...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao ... - Chính phủ
vanban.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-05-07 14:20:07 90

14 Tháng Năm 2013 ... Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Thuộc tính văn bản ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN