vai trò của khoa học công nghệ trong nông nghiệp
2019-04-26 05:15:32 413

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/14825/khoa-hoc-va-cong-nghe-dong-gop-tren-30--gia-tri-gia-tang-cua-san-xuat-nong-nghiep.aspx
2019-04-15 16:50:16 220

7 Tháng Chín 2018 ... Trong đó, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có bước phát triển mạnh ... Sáng 07/9/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông ...
congthuong.vn /day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep-nong-thon-112392.html
2019-04-15 16:50:16 258

27 Tháng Mười Một 2018 ... Nhằm đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sau 10 năm thực hiện ...

Khoa học và công nghệ đã đóng góp hiệu quả cho sản xuất nông ...
www.nhandan.com.vn /congnghe/item/38371902-khoa-hoc-va-cong-nghe-da-dong-gop-hieu-qua-cho-san-xuat-nong-nghiep.html
2019-04-15 16:50:16 216

26 Tháng Mười Một 2018 ... NDĐT - Ngày 26-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) ... khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ... giá vai trò của KH-CN đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn ...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông ...
iasvn.org /tin-tuc/Day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep,-nong-thon-6117.html
2019-04-15 16:50:16 230

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn. Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp ...

Vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và đời ...
www.most.gov.vn /vn/tin-tuc/7091/vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-trong-san-xuat-nong-nghiep-va-doi-song-nong-dan.aspx
2019-04-21 21:28:10 125

29 Tháng Tám 2016 ... Ngày 23/8/2016, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức hội thảo “Vai trò của khoa học công nghệ ...

Khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt trong sản xuất nông ...
congthuong.vn /khoa-hoc-cong-nghe-dong-vai-tro-then-chot-trong-san-xuat-nong-nghiep-100976.html
2019-04-21 21:40:03 161

20 Tháng Ba 2018 ... Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, để đạt ... Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ là then chốt trong tổ chức ...

Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp: “Khó” bó “khôn ...
nongnghiep.farmvina.com /ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nong-nghiep-kho-bo-khon/
2019-04-21 21:40:03 195

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) được coi là nhu cầu bức .... Bên cạnh đó, ngoài vai trò của các nhà khoa học, nông dân và DN cũng là lực ...

Phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
sonnptnt.vinhphuc.gov.vn /khoahoccongnghe/Pages/mo-hinh-ung-dung.aspx
2019-04-21 21:40:03 94

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Nhận thức rõ vai trò động lực của khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất. Được sự ...

Vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và đời ...
hpstic.vn /news/Vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-trong-san-xuat-nong-nghiep-va-doi-song-nong-dan-15909.html
2019-04-21 21:40:03 181

25 Tháng Tám 2016 ... Vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và đời sống ... Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về những tiến bộ kỹ thuật ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN