0
(0 đánh giá)

Truyền thông là một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, ý kiến, và tạo dựng mối quan hệ xã hội. Từ truyền thông truyền thống đến truyền thông số hóa, khái niệm này đã trải qua sự biến đổi lớn với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong cách chúng ta tương tác với thông tin. 

Khái niệm truyền thông là gì?

Truyền thông là quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, tư tưởng, tình cảm,… liên tục giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân/nhóm/cộng đồng xã hội.


Hàng ngày, bạn và người thân, bạn bè, đồng nghiệp vẫn trao đổi, tương tác thông tin với nhau, theo dõi tất cả những tình hình trên thế giới thông qua Facebook, TV, báo chí,… Đó chính là nhờ truyền thông đã giúp chúng ta trở nên gắn kết với nhau hơn trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Nó nắm một vai trò hết sức quan trọng, trở thành một khái niệm được sử dụng phổ biến trong các hoạt động truyền bá, quảng cáo.


Theo các quan niệm này, quá trình truyền thông có thể làm gia tăng tính độc quyền hoặc phá vỡ tính độc quyền. Ngoài ra, có thể dẫn ra các định nghĩa, quan niệm khác nhau và đều có những khía cạnh hợp lý riêng:


 • Truyền thông là quá trình chia sẻ thông tin, là hình thức tương tác xã hội trong đó có ít nhất hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu chung.

 • Là những hoạt động truyền đạt hay lan truyền thông tin.

 • Là hình thức truyền đạt, trao đổi thông tin giữa người với người. Người muốn truyền đạt thông tin sẽ áp dụng cách thích hợp để nhắm đến đối tượng cụ thể tiếp nhận thông tin.

Có thể thấy rằng, các định nghĩa, quan niệm khác nhau trên vẫn có những điểm chung cơ bản liệt kê sau:


 • Truyền là truyền đạt.

 • Thông là thông tin.

Truyền thông được hiểu một cách đơn giản chính là quá trình truyền đạt thông tin nhằm tác động đến suy nghĩ, tư tưởng của đối tượng muốn hướng đến.


Như vậy, từ các quan niệm trên, có thể đưa ra một khái niệm như sau:


Truyền thông là quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, tư tưởng, tình cảm… liên tục giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân/nhóm/cộng đồng xã hội.


Đối với các doanh nghiệp, truyền thông là hoạt động cung cấp, truyền tải thông tin rộng rãi đến các đối tượng khác nhau như công chúng, khách hàng tiềm năng, đối tác, đối thủ cạnh tranh,… và cả nhân viên trong doanh nghiệp đó, để được nhiều người biết và tạo ra sự quan tâm, ủng hộ từ các đối tượng mục tiêu. Vì vậy, nó đóng vai trò quan trọng sống còn trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

[​IMG]>>>Xem thêm: Cách lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp với thương hiệu


Những yếu tố cơ bản của truyền thông

Sau khi hiểu được khái niệm truyền thông, hãy cùng tìm hiểu 6 yếu tố cơ bản của truyền thông bao gồm:

 • Nguồn: Là nơi bắt đầu hay khởi xướng cho mọi thông tin lan truyền.

 • Nội dung: Là thông tin hay thông điệp để có thể sản xuất ra những tác phẩm có ý nghĩa như những câu chuyện, bài viết, video và hình ảnh…

 • Kênh truyền tải: Thông qua các hình thức như truyền hình, phát thanh, báo chí, truyền miệng… để truyền tải thông tin đến công chúng.

 • Người nhận: Là đối tượng tiếp nhận thông tin.

 • Phản hồi: Là những thông tin, ý kiến của người tiếp nhận thông tin phản hồi lại.

 • Nhiễu trong truyền thông: Là những thông tin bị sai lệch trong quá trình lan truyền.

Vai trò của truyền thông đối với doanh nghiệp

Truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là đối với doanh nghiệp. Sau đây là 3 vai trò chủ chốt đối với mọi doanh nghiệp:


 • Mang thương hiệu đến với khách hàng tiềm năng: Thông qua các kênh truyền thông đại chúng (truyền miệng, báo chí, phát thanh, truyền hình,…), hình ảnh và các thông điệp về doanh nghiệp sẽ đến được với đông đảo công chúng nhất. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, chúng có thể được lan truyền, chia sẻ mạnh mẽ trên Internet, trên các trang mạng xã hội với những tốc độ vô cùng nhanh chóng.

 • Định hướng khách hàng: Thông qua hoạt động quảng bá, truyền tải, chia sẻ, bạn có thể dễ dàng xây dựng lòng tin về thương hiệu của doanh nghiệp đối với khách hàng.

 • Là hoạt động mang tính tương tác đa chiều: Bạn cũng có thể nhận biết được những thông tin phản hồi từ công chúng mục tiêu (khách hàng, đối tác, nhân viên,…) để có thể phát huy những thông tin tích cực hoặc sửa đổi, điều chỉnh những thông tin mang tính nhiễu.

GoSELL Truyền thông không chỉ là công cụ truyền tải thông tin, mà còn là một yếu tố quan trọng định hình thế giới xung quanh chúng ta. Nó có sức mạnh tạo nên ý thức xã hội, tạo ra thay đổi và thúc đẩy sự phát triển. 

Số 60A Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh,, Phường 02, Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh