Thêm bạn
Nguyễn Hạnh

Tham gia 1 Năm trước

Bài đăng
Bất kỳ mô hình kinh doanh nào cũng phải chịu những cơ hội và thách thức trong quá trình hình thành và phát triển, với doanh nghiệp SMEs cũng vậy, đặc biệt là trong thời điểm ngày càng nhiều doanh nghiệp xuất hiện trên thị trường. Khái niệm SME (SM...