Thêm bạn
NueduVN

Tham gia 1 Năm trước

Bài đăng
"Hiện nay, NUEDU đang là một trong các tổ chức đào tạo huấn luyện viên tốt nhất tại Việt Nam. NUEDU là nơi định hướng, đào tạo pt cá nhân cho các bạn trẻ yêu thích tập luyện. Với một góc nhìn đúng đắn, một nền tảng kiến thức vững chắc sẽ giúp bạn tự...